Considera superats els instruments actuals i denuncia que l’urbanisme a la carta del PSC ha desdibuixat el model de ciutat

MATIES DEBATURBANISMELa Crida per Sabadell aposta per canviar les formes i el fons de la gestió del territori i de l’espai públic a través de processos oberts d’innovació col·lectiva i espais de debat permanent. La proposta de la Crida és canalitzar aquesta nova etapa de l’urbanisme local des dels barris de la ciutat, amb noves eines i estratègies que incentivin la reconquesta ciutadana de l’espai públic a través de la cooperació i, si és necessari, cessió de la a seva gestió a entitats, associacions i professionals del sector.

Després d’una llarga etapa d’urbanisme a la carta impulsat pel PSC, basat en el desenvolupament i especulació del sòl pel benefici privat, amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la llarga crisi la ciutat presenta nombroses cicatrius en forma de solars, edificis a mig construir, naus buides o cases tapiades. La Crida considera necessari dur a terme un procés de revalorització i rehabilitació urgent d’aquests espais que aporti qualitat urbana a la ciutat. La ciutat i l’urbanisme han de ser capaços de donar respostes a les necessitats immediates, com ara les emergències socials en habitatge, i ser l’eina per a construir el projecte de societat del futur.

La Crida proposa que la ciutat de Sabadell lideri la posada en pràctica d’un nou codi ètic urbanístic, un instrument que sigui la garantia de qualitat i control de l’acció urbanística i serveixi per restituir la credibilitat de la ciutat. Un codi ètic que s’acompanyarà d’una diagnosi estratègica a través d’un ampli debat de ciutat i que serà el pas previ a la revisió del planejament urbanístic. Aquesta diagnosi haurà de permetre fer una radiografia de la ciutat, identificant sobretot les necessitats de la població i l’estat de l’espai públic a tots els racons de la ciutats, amb mapes sectorials de cada sobirania.

Ja des d’avui, la Crida treballa per impulsar de forma urgent la posada en valor de tots els espais urbans no utilitzats, ja siguin solars, edificis residencials o equipaments en desús, i posar-los al servei de les iniciatives socials i veïnals.