El document presentat per la Crida demana que les accions aplicades a la ciutat siguin transversals entre tots els departaments i pensant ja en el mig termini per tal d’evitar seguir posant pedaços

 

La Crida proposa un conjunt de mesures, més d’una cinquantena, a desenvolupar a nivell locals i supramunicipals, en el document “Triem la vida. Un Pla de Xoc contra l’emergència”. La voluntat del document és orientar les polítiques locals i aportar en positiu en un context de màxima necessitat de treball conjunt. La Crida vol portar aquestes propostes a la Taula de crisi que des de fa una setmana ve reclamant, conscient que només entre totes la ciutat podrà encarar adequadament les dures setmanes que vindran i recuperar la força necessària.

El document divideix les demandes en dos tipus de mesures diferents, aquelles urgents, necessàries per activar de forma immediata, i aquelles en les que cal començar a treballar ben aviat, per tal d’evitar que les conseqüències d’aquesta crisi econòmica esdevinguin estructurals. La Crida se suma també a la reclamació del món municipal a l’Estat, per tal que es pugui  mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions i aturar el pagament del deute de les administracions públiques.

La portaveu del grup municipal de la Crida, Nani Valero ha afirmat que “davant les greus conseqüències econòmiques i laborals dels propers mesos, la Crida demana un replantejament total dels pressupostos aprovats inicialment, per tal d’incorporar major capacitat de despesa i una redistribució que aposti per mesures en àmbits d’actuació d’atenció a la vulnerabilitat i la reactivació econòmica i culturals a la ciutat”, fent referència als elements que queden recollits al document.

 

Propostes principals d’urgència que la Crida per Sabadell aterra al municipi

En l’àmbit de coordinació entre espais institucionals i ciutadans, la Crida torna a posar sobre la taula la proposta que ja fa dies va compartir amb la resta de grups municipals i que ahir mateix va fer pública, de constituir una Taula de crisi per tal d’assolir la màxima coordinació, d'eficiència i capacitat a nivell de ciutat. Aquesta és una proposta que han posat a sobre de la taula altres entitats, que està demostrat que poden ser de gran ajuda dins del marc d’un pla de xoc per a la ciutat.

Com a mesures urgents trobem propostes com una Renda Mínima Municipal temporal mentre no s’activi des de l’Estat una Renda Bàsica Universal i un increment en recursos humans i econòmics de serveis socials per atendre les necessitats d’atenció urgent  sobre les persones més vulnerables. Alhora demanem un reforç d’aquells serveis que també veuen incrementades les seves demandes com és el cas del Servei d’informació i Atenció a la Dona o l’atenció a les persones sense sostre.

També reclama que els pagaments dels lloguers d’habitatges públics s’estudiin de forma individualitzada per tal de condonar o ajornar les quotes a qui així ho necessiti i que existeixi urgentment  una mediació entre llogateres i propietàries. En aquesta línia, i per tal de potenciar l’economia, proposa eximir dels pagaments de lloguer dels locals municipals a empreses i autònoms que tinguin tancats durant la crisi, i exonerar-los del pagament de les taxes municipals associades a l’activitat econòmica.

En l’àmbit de l’alimentació incorpora l’ampliació dels recursos de les cistelles vinculades al Rebost solidari i en el laboral posa  el focus en la protecció de les treballadores mitjançant els materials de protecció necessaris i en garantir que cap treballador d’empreses privades que realitzen serveis públics quedi al carrer per causa d’aquesta crisi.

“L’Ajuntament ha de vetllar per la protecció en termes de salut i també laboral de les treballadores que realitzen tasques municipals, ja siguin funcionaris o treballin per empreses privades”, afirma la portaveu de la Crida Nani Valero.

La Crida indica mitjançant el document que és important la difusió de continguts culturals a distancia, com ja s’ha començat a fer, però també serà essencial reubicar tota la programació cultural suspesa per tal d’esmorteir el gran impacte sobre aquest sector. Així mateix, en l’àmbit de l’educació, tot i que les competències principals no són municipals, la formació considera necessari evitar la bretxa digital en l’alumnat i incrementar el suport als alumnes amb necessitats educatives especials, mesures que poden comptar amb la col·laboració del consistori local.

Si bé algunes de les propostes supralocals ja s’han començat a dur a la pràctica disten molt del detall que incorpora la Crida, que valora que “la ciutadania no pot tornar a ser qui assumeixi aquesta crisi”. Pel que fa a les més de 50 propostes de caire municipal, defensa que tot i que s’està començant a treballar en alguns dels àmbits, sense una acció transversal de tots els departaments no serà possible fer front a aquesta crisi de manera global i garantint les necessitats de tots els sectors de la ciutat.