La Crida per Sabadell considera que el document de govern no aporta cap visió estratègica sobre com sortir de la crisi


 


Després de revisar el pla de xoc presentat pel govern, considerem que no es tracta d’un document per sortir de la crisi, sinó amb prou feines per navegar per ella. El document és una suma de propostes elaborades tècnicament, unides sense molt de sentit i sense connexió entre elles. Mostra un gran esforç tècnic però amb molt poca visió política.


 


El document presentat pel Govern no mostra la valentia necessària per aconseguir posar l’accent en els veritables problemes que ja arrossega la ciutat. Sabadell és la capital de la segona comarca amb més ertos presentats del País, una ciutat amb més de 2.800 famílies assistides pel rebost solidari, amb més de 90 persones grans mortes a les residències, i 349 persones mortes al Taulí a dia d’avui pel Covid19. Una ciutat on l’activitat comercial s’ha vist afectada, sobretot els petits comerços i activitats que encara han de veure si podran sobreviure, i on la impossibilitat de pagament de l’habitatge ja provocava que hi hagués diversos desnonaments diaris abans de la crisi sanitària. I d’altra banda la ciutat on abans de la crisi hi havia un dels índexs de contaminació pel trànsit més elevat a Catalunya, on 2 de cada 3 persones vivien amb nivells de soroll per sobre dels saludables, i sembla que ningú vol evitar que tornem a viure en aquella “no normalitat” en la que a més és inviable moure’ns en bicicleta amb seguretat.


 


La majoria d’accions previstes pel govern municipal són continuistes o simplement intensifiquen allò que ja estava previst. En algun dels àmbits això ja suposa un pas positiu de cara a aconseguir objectius que ja haurien d’haver estat a l’agenda política però que o bé estaven aturats o es desenvolupaven a un ritme molt baix. Així, sense una aportació econòmica molt més elevada i sense actuacions realment transformadores, no sortirem de la crisi.


 


Per això des de la Crida per Sabadell hem presentat el document “Triem la vida” amb reflexions i accions per fer front a l’impacte de la crisi en 17 eixos estratègics clau/prioritaris. En cadascun d’ells es diferencia entre les accions d’urgència i les accions estratègiques que han de servir de guia per pal·liar la crisi a llarg termini. Perquè donar resposta a l’emergència és necessari, però definir com revertir els efectes de la crisi, és imprescindible.


 


Aquests són els eixos estratègics prioritaris del document que presentem des de la Crida:


 
 1. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques per a la vida, fugint de l'assistencialisme.


 2. Protegir les persones més afectades per la crisi sociosanitària: gent gran, persones discapacitades i col·lectius vulnerabilitzats.


 3. Garantir la salut, la protecció i els circuits d’atenció sociosanitaris basats en models de gestió comunitària.


 4. Ampliar les actuacions i mesures per garantir l’habitatge.


 5. Dotar de recursos l’educació en totes les etapes i moments de la vida de qualitat.


 6. Reforçar els espais de cures i de lluita contra les desigualtats de gènere.


 7. Dinamitzar el teixit cultural artístic i popular a partir de la proximitat a tot el territori.


 8. Projectar i realitzar actuacions urbanes per avançar cap a una ciutat més verda i més viva.


 9. Adaptar l’espai públic per fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.


 10. Garantir uns Serveis públics de qualitat i de gestió directa.


 11. Promocionar el comerç i els productes de proximitat.


 12. Reactivar l’economia social i solidària, cap a un model productiu respectuós amb els drets laborals.


 13. Facilitar eines i connectivitat per trencar amb la bretxa digital i impulsar l’administració electrònica municipal.


 14. Donar suport a l’activitat esportiva com a eina de cohesió i socialització arrelada al territori.


 15. Consolidar de les xarxes de suport comunitàries com a base per a la participació.


 16. Garantir els drets fonamentals, de llibertat de reunió i manifestació, fent compatibles les mesures de protecció de la salut i els límits en la preservació de l’ordre públic.


 17. Adaptar i activar l’administració local post-covid permanent per analitzar les dades, avaluar i adaptar les mesures. 


Com a accions d’urgència principals del centenar proposades, destaquen dotacions per a casals d’estiu suficients per garantir que es poden donar les ràtios establertes, una diagnosi ràpida en termes de gènere i d’infància sobre les situacions sobrevingudes de la Covid19, reubicar la programació cultural suspesa en els espais municipals o actuacions de ràpida execució en l’espai públic, més espais per a vianants i bicicletes garantint també així un espai segur i accessible pel petit comerç en els eixos principals.


 


Com a accions estratègiques per revertir la crisi sobrevinguda per la Covid19 destaquen establir des d’habitatge de manera urgent un protocol amb jutjats per tal d’aturar durant un any tots els desnonaments, siguin de lloguer, hipoteca o ocupacions, per tal de tenir uns marges d’actuació amb la materialització del pla local d’habitatge. En àmbits com el de comerç destaquen les propostes de reimpuls de mercats i fires i el foment del comerç de proximitat facilitant el consum de productes de proximitat i pel que fa a la programació artística, es demana concretar-la de manera estable a la ciutat i planificar-la amb suport i finançament municipal per tal d’arribar a tots els públics, i així reforçar el sector. En termes d’espai públic, es proposen diferents actuacions urgents vinculades al retorn a l’escola i als instituts com les de definir i implantar una xarxa de camins escolars a tots els centres educatius i en termes d’ocupació es demana adreçar els plans cap a serveis a la comunitat, especialment en el camp sociosanitari i d'intervenció comunitària


 


Aquest document pretén encabir l’ampli espectre de línies de treball que un ajuntament com el de Sabadell ha de garantir. “Per tal de pensar en aquest conjunt de propostes hem fet l’exercici d’escoltar a qui viu en carn pròpia les diverses problemàtiques sorgides arran d’aquesta crisi sociosanitària. Considerem que és imprescindible posar el focus en les necessitats del conjunt de la població. Cal que la ciutadania, com a principal afectada, tingui veu pròpia i pugui definir el camí a seguir.”   Afirma la portaveu de la Crida Nani Valero.


 


Un procés sense debat


La reunió mantinguda avui entre el govern i els grups municipals no ha estat més que una reunió de posada en comú i per comunicar el nombre de reunions i aportacions que han anat rebent. Ha sigut una reunió merament informativa de com està funcionant  el procés de devolució i re-elaboració del document final, que haurà de passar pel Ple a finals de juliol.


 


Per ara, el debat polític és inexistent, ja que el govern busca debats bilaterals poc enriquidors que tendeixen a generar replicar dinàmiques antigues d“intercanvis de favors”. La manca de debat debilita el desenvolupament de les propostes i fa més difícil una mirada àmplia i estratègica de la situació actual.


 


Des de la Crida tornem a convidar al govern a fer un procés obert, on tinguin en compte a totes les entitats implicades i que acabi generant realment un pla de xoc que miri a la ciutat de la manera més transversal possible.