L’organització política impulsarà un Pla Integral del patrimoni

Molí d'en TorrellaEl patrimoni és un dels elements testimonials que ens identifica i ens singularitza com a comunitat i esdevé alhora una eina amb gran valor de coneixement. El patrimoni a Sabadell, però, ha estat víctima del desconeixement i del menyspreu continuat que han afavorit una pèrdua accelerada i un deteriorament els darrers anys.

La Crida vol capgirar l’actual situació del patrimoni de la ciutat. Segons Maties Serracant, alcaldable de la Crida per Sabadell, “des de la Crida volem fer del patrimoni un element ciutadà viu, que sigui objecte de debat i reflexió per avançar cap una dinàmica positiva i corresponsable de la seva gestió, fent difusió dels seus valors històrics, i definint els possibles usos a través d’instruments de participació col·lectiva”.

La Crida vol impulsar un Pla integral del patrimoni que defineixi les actuacions urgents a realitzar en aquells elements i edificis que es troben en risc de ruïna com els diferents vapors, masies i molins. Que contempli els processos de participació ciutadana amb la creació de Taules de patrimoni, que avanci en la definició dels usos d’aquells edificis que no en tenen, d’acord amb el nou Mapa Cultural. Que defineixi els instruments de la gestió permanent del patrimoni, encaixats amb el projecte urbanístic i cultural de la ciutat, i la creació d’una Oficina del patrimoni que faciliti informació, assessori i faci difusió del patrimoni de la ciutat, reorganitzant i ampliant els serveis actuals.