La formació presenta una moció al Ple municipal per tal l’Ajuntament de Sabadell es doti d’un calendari d'actuacions d’acord amb la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell i respondre així a l’emergència climàtica assumint el compliment de compromisos polítics reals i vinculants.

Ara fa dos anys, el febrer de 2020, l’Ajuntament de Sabadell va aprovar la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell, el text base a partir del qual el consistori i la ciutat han d’afrontar els efectes de l’escalfament global i la guia de les línies d’actuació municipals per revertir-lo. 

 

Dos anys després seguim al mateix punt on érem. I no només per la pandèmia, també per la inacció del govern municipal del PSC i Junts que no ha avançat en gairebé cap de les mesures i acords que es recollien a la Declaració

 

“Per això volem recordar que un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per  afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta. Dos anys després seguim al mateix punt on érem.” Explica la regidora Anna Lara.

 

Havíem de disposar del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i la renovació del Pla per la Millora de Qualitat de l’Aire que finalitza aquest 2022, que ens permeti garantir una vida saludable a totes les veïnes de la ciutat i alhora anar reduint la dependència dels vehicles de combustió. Havíem de desenvolupar un full de ruta capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor…

 

Hi ha una imperiosa necessitat perquè l’Ajuntament de Sabadell es doti d’un calendari d'actuacions d’acord amb la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell. 

 

“La declaració d’Emergència climàtica es va aprovar amb el vot de tothom menys de la Crida. I no vam votar a favor precisament perquè érem coneixedors que ens trobaríem en aquesta situació, de fer-se la foto tots molt contents però dos anys després estar demanant que ara sí, es compleixi. Per això hem volgut posar dates a totes les accions i demanar, que mínim aquest any quedi tot planificat. Sense planificació no passarà mai i ens hi juguem la salut i el planeta.”

 

Així doncs, a la moció que presentem al Ple d’abril demanem:

 

 1. Refermar el compromís que es va establir el 2020.

 

 1. Executar els següents compromisos ja adquirits per l’Ajuntament en el termini que s’acorda:

  1. Adaptar les noves infraestructures viàries de combustibles fòssils al medi i a les  necessitats reals evitant l’impuls d’obres viàries que no incloguin un traçat ciclable i, especialment en zones urbanes, redueixin la centralitat de vies de vehicles, de forma immediata després de l’aprovació d’aquesta moció;  
  2. Ambientalitzar el 100% de la flota municipal (vehicles i autobusos). Elaborar una planificació durant el 2022 que prevegi els terminis següents: el 10% el 2023, el 25% de la flota abans de la fi de 2024, 50% abans de 2025 i el 100% abans de 2026;  
  3. Impulsar la competitivitat i l’ús segur i còmode de la bicicleta implementant el Pla  Director de la Bicicleta de Sabadell a 2025, amb la planificació durant el 2022 que contempli els següents terminis:  l’execució del 25% de la xarxa ciclable traçada al pla abans de la fi de 2023 (entesa en metres) , el 50% abans de fi de 2024 i el 100% abans de la fi del 2026 així com habilitant el 50% de les ofertes d’aparcament per a bicicletes amb un nivell de seguretat adequat previstes abans de 2023 i la restant fins a fi de 2025;  
  4. Pacificar el 100% dels entorns escolars i equipaments sensibles amb urbanisme tàctic de forma immediata i iniciar els procediments administratius per complir amb els terminis de 50% de pacificacions permanents finalitzades abans del 2023 i el 100% abans de 2024, crear espais per als  vianants (zones 20) que connectin de sud a nord la ciutat i aplicar la Zona de Baixes Emissions amb restriccions estructurals abans de 2024;  
  5. Incrementar el verd urbà i la capacitat d’adaptació climàtica amb nova infraestructura verda i blava evitant la tala no justificada d’arbres i fent efectiu el Pla Director de l’Arbrat Viari de Sabadell des de l’aprovació d’aquesta moció;  
  6. Impulsar l’energia solar fotovoltaica a un total de 70 equipaments municipals iniciant tots els tràmits per fer-ho efectiu abans de la fi de 2024 i amb l’inici de les obres a un 50% dels equipaments durant el 2023.

 2. Assolir els terminis que s’acorden per al desenvolupament dels compromisos de ciutat adquirits en la Declaració d’emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell:

  1. Apostar per una mobilitat urbana descarbonitzada prioritzant els desplaçaments no  motoritzats des de l’aprovació d’aquesta moció;  
  2. Promoure l'augment de l'eficiència energètica i l’autosuficiència energètica, amb projectes de rehabilitació energètica en totes les actuacions des de l’aprovació d’aquesta moció;  
  3. Fomentar el consum d’aigua d’aixeta com opció més sostenible, el consum  responsable de l’aigua potable i impulsar el consum d’aigua regenerada  en totes les actuacions des de l’aprovació d’aquesta moció;   
  4. Impulsar un nou model productiu agrari i de consum basat en l’agricultura de  proximitat i canvis en el consum de productes alimentaris establert a l’inici de 2023 per a ser executat i impulsat en un termini màxim de dos anys;  
  5. Promoure un nou model d’ús dels recursos forestals existents al territori amb una gestió forestal proactiva i conservar i protegir els espais naturals per prevenció d’incendis durant el 2022;  
  6. Aconseguir una política de residu zero i impulsar projectes innovadors de simbiosi  industrial, incrementant la recollida selectiva mitjançant nous models de gestió abans de la fi de 2024;  
  7. Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica (NO2 i PM10) en un 25% el 2024;  crear espais educatius i d’informació a la població sobre l'emergència climàtica.