La inacció del govern municipal del PSC està donant ales a la retallada de drets laborals 

 

Els incompliments en les freqüències de la neteja viària, detectats en el mandat anterior, continuen produint-se de manera continuada en l’actualitat, sense que el govern municipal avanci en les mesures correctives que té al seu abast. Així, les conclusions de l’informe tècnic sobre el nivell de compliment de serveis (febrer 2019) eren clares: 

  • En l’escombrat manual l’incompliment és del 40%. 
  • Els sectors en què es divideix la ciutat per a l’escombrat manual són inassolibles per a ser executats en el servei d’escombrat manual per una sola persona un mateix dia.

El govern del PSC ha optat per estendre un vel sobre els flagrants incompliments d’SMATSA i no ha pres cap mesura per corregir aquesta situació.

Però l’estat habitual de brutícia dels nostres carrers i places parla per si mateixa. Si el 2012 la plantilla de SMATSA comptava amb uns 400 treballadors i treballadores, en l’actualitat es troba pels 300 (i uns 25 d’aquests es troben en situació de jubilació parcial).

D’altra banda, la inacció del govern municipal també està repercutint en les condicions i els drets laborals de la plantilla, que estan sent objecte d’un atac sense precedents per part de la direcció de SMATSA.

Així, el grup municipal de la Crida per Sabadell denunciem que la direcció de SMATSA està incomplint també el conveni, amb uns endarreriments corresponents als anys 2019 i 2020 que han estat denunciats als jutjats pels sindicats. Ara, a més a més, està plantejant un acord social amb un increment salarial per sota de l’IPC i amb una sèrie de canvis condicionats al resultat del contenciós sobre la Instrucció Tècnica de Facturació. “És inaudit que la direcció de SMATSA vinculi uns possibles canvis de torn o de condició de temporal a fixes a una sentència del contenciós administratiu. I també ens exaspera que el govern del PSC no estigui aplicant ja la ITF com és la seva obligació, ja no hi ha mesures cautelars.” declara el regidor Lluís Perarnau

En el mandat anterior, el Govern de Transformació ja va avançar escenaris per garantir la continuïtat del servei i actuar per protegir els drets laborals de la plantilla, com obrir un expedient d’intervenció del servei. Davant la continuïtat dels incompliments, tant de servei com de cara a la plantilla, exigim que el govern del PSC actuï en defensa dels interessos de la ciutat i dels drets laborals.