La formació demana al govern que aposti per altres models d’habitatge sumant-se així al que ja s’havia treballat el mandat anterior i planificat al Pla Local d’Habitatge.

 

L’habitatge cooperatiu és un model d’habitatge en cessió d’ús (HCCU) en què la propietat de l’edifici és col·lectiva i les persones sòcies gaudeixen del dret d’ús dels habitatges a canvi d’una aportació de capital inicial i una quota mensual. És un model a cavall entre el lloguer i la compra, ja que el cost i la forma de pagament és més assimilable a un lloguer i en canvi pot tenir l’estabilitat de la compra. L’edifici, i per tant els habitatges, sempre són propietat de la cooperativa i aquesta no es dissol sinó que es manté en el temps.

 

Com a punts forts d’aquest tipus d’habitatge destacariem la facilitat d’accés, l’estabilitat en el temps i la flexibilitat, però com a fluixos la dificultad inicial de la implantació del model pel desconeixement, l’accés al finançament en el moment actual i la poca diversitat d’operadors organitzats en aquest país.

 

Sabadell és una ciutat que ha promogut iniciatives d’habitatge al llarg del temps, i actualment podria comptar amb un Pla Local d’Habitatge que contempla noves alternatives de tinença o gestió d’habitatges per donar resposta a la manca d’habitatge de lloguer o compra assequible que hi ha al municipi i fer-ho des d’un punt de vista sostenible, no especulatiu i amb reversió a la comunitat i a la ciutadania.

 

“Demanem al govern de Sabadell l’actualització de les bases del concurs de cessió d’ús de terrenys per a l’habitatge cooperatiu, abans del maig del 2023, la identificació del sòl públic destinat a aquesta qüestió i que es treballi en l’assessorament i difusió d’aquest model.” Explica Nani Valero.

 

Al 2017, amb la Crida per Sabadell a càrrec del servei d’habitatge, Sabadell va participar de la “Proposta per impulsar el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a l’Administració local”, fruit d’una col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat. 

“Aquest programa tenia l’objectiu d’iniciar el procés d’impuls per a la creació de cooperatives d‘habitatge en cessió d’ús al municipi. Així doncs, al mandat anterior,  amb la Crida a càrrec del servei d’habitatge, es va tenir en compte aquest proposta i la seva previsió al Pla Local d’Habitatge que encara esperem que s’aprovi definitivament després de 3 anys d’aturada del PSC” conclou Nani Valero.