Combatre l’emergència habitacional i social tant des de l’Ajuntament com des de l’organització popular és un dels seus objectius prioritaris per fer front a la situació de desigualtat actual

150515 RP Acció Caserna 1La Crida per Sabadell aposta per engegar processos de desmercantilització com a principi rector de l’acció política en matèria residencial. La desmercantilització residencial ha de fomentar el valor d’ús social de l’habitatge -com a llar, com a lloc on desenvolupar un projecte vital-, enfront al seu valor de canvi com a simple mercaderia per a l’enriquiment particular d’una minoria

Per la Crida és imprescindible garantir una llar habitable, sense condicionants, per a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social, tenint en compte que perquè sigui realment habitable cal assegurar, també, l’accés als subministraments bàsics com l’energia i l’aigua. Anna Lara, número 6 de la llista ha assegurat que “és absolutament urgent i necessari aturar els desnonaments a la ciutat, on hi ha més de 10.000 pisos buits, la majoria propietat d’entitats financeres i ho farem a partir de tots els instruments que tinguem a l’abast, també evidentment, a partir de fomentar la desobediència institucional i popular”.

La formació d’esquerres aposta per polítiques d’incentiu del lloguer per sobre de la compra i per facilitar el desenvolupament d’alternatives al model de propietat privada, com són les cooperatives de cessió d’ús, la masoveria urbana o altres projectes comunals o col·lectius. Maties Serracant, alcaldable de la Crida ha afirmat que “amb milers de finques buides a la nostra ciutat, la prioritat és la rehabilitació d’habitatges sobre la nova construcció i habilitar un parc públic d’habitatge social a partir de la recuperació de l’ús públic de tots els habitatges buits en mans d’entitats financeres”. Per la Crida és imprescindible aquesta creació d’un parc d’habitatge públic per donar resposta a les necessitats d’emergència residencial i garantir l’accés i el manteniment de l’habitatge per part dels diferents col·lectius socials així com reorientar Vimusa cap a criteris de servei públic universal amb lloguers socials realment accessibles i amb criteris inclusius per a les famílies més necessitades.

La roda de premsa s’ha realitzat davant l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, espai de titularitat municipal cedida al Ministeri de l’Interior per l’Ajuntament i actualment en litigi ja que un cop finalitzat l’ús establert en la cessió, Interior exigia una compensació econòmica per la seva devolució a la ciutat. La Crida per Sabadell ha fet una acció simbòlica per a reclamar la definitiva devolució a la ciutat de l’espai i destinar-lo a l’habilitació d’habitatges socials.