Anualment la Crida ja dedica bona part del seu pressupost a fer aportacions a les entitats de la ciutat, però l'excepcionalitat requereix mesures extraordinàries.

La Crisi sanitària de la Covid-19 ha portat a una situació de vulnerabilitat extrema a moltes persones i tot indica que aquesta situació encara serà més greu un cop s'aixequi l'estat d'alarma. Un percentatge molt elevat de famílies han vist afectades per aquesta pandèmia la seva salut, la seva feina o els ingressos amb els que subsistien fins ara. Això acaba repercutint en la qualitat de vida de les persones, causant que no tinguin cobertes les seves necessitats més bàsiques.

A la nostra ciutat, per sort, existeixen moltes entitats que es deixen la pell per tal de garantir aquests drets més fonamentals i d'arribar on cap de les administracions arriba. És per això, que des de la mateixa creació de la Crida hem intentat destinar tota l'ajuda possible a les entitats socials de la ciutat, ja sigui amb el suport a les seves campanyes o mitjançant el procés del retorn social. També vam ser clars impulsors de projectes municipals com els pressupostos participatius on la ciutadania decidia on anava a parar una part dels pressupostos d'aquesta administració, cosa que distava molt de la realitat que fins llavors havia viscut la ciutat.

En aquests moments extraordinaris i donat el sobreesforç que moltes de les entitats han hagut de fer aquests dies, des de la Crida per Sabadell hem decidit que la mensualitat d'aquest mes que rep el Grup Municipal anirà directament revertida a ajudar als que de manera solidària ajuden a altres. Així doncs les aportacions aniran destinades a les entitats Actua Vallès i Autogestió de la PAHC.

Pensem que aquestes entitats que treballen directament amb les persones, garantint-los un sostre, una adequada alimentació o aquelles primeres necessitats que no poden adquirir, necessiten tot el suport personal i material per mantenir-se al peu del canó. Cal que amb aquest suport puguin anar més enllà i no només ajudar a moltes persones, sinó empoderar-les per tal de garantir que la seva situació millori ben aviat.

Aprofitem per agrair a totes les persones que, tant ara com abans d'aquesta crisi, treballen dia a dia per ajudar a les més vulnerables. Sou exemple!