La millora de la mobilitat passa per recuperar l’ús col·lectiu de l’espai públic, reduir la contaminació i assegurar l’accessibilitat universal.

carril-bici-laredoLa Crida per Sabadell es proposa com a objectiu general millorar la qualitat de l’espai públic perquè s’hi recuperi la vida col·lectiva. Un de les prioritats del programa és potenciar les relacions de proximitat, facilitant els desplaçaments a peu i en bicicleta, fent-los més accessibles, còmodes i segurs, i apostar per un nou rol i millor oferta del transport públic i col·lectiu per resoldre els desplaçaments de mitjana distància.

Maties Serracant, candidat a l’alcaldia per la Crida, ha afirmat que des de la Crida “treballarem per fer que el sistema de transport passi d’estar centrat en el vehicle privat a estar basat en el transport col·lectiu, amb l’objectiu d’aconseguir que la mobilitat sigui un dret universal, de forma molt més equitativa, que no generi diferències en l’accessibilitat als recursos públics”.

La Crida considera la reforma del sistema d’autobusos com un projecte clau de futur per a la ciutat. Així, es planteja fer evolucionar el sistema actual, dotant-lo dels mitjans necessaris perquè deixi de ser la solució feixuga per quan no hi ha altres opcions. Cal que l’oferta d’autobús esdevingui una solució competitiva, còmode, pràctica i ràpida. La Crida per Sabadell proposa que el servei d’autobús arribi arreu de la ciutat, també els caps de setmana, ampliant els horaris actuals i millorant la freqüència i la velocitat mitjana actual. Per això serà necessària una revolució en la xarxa d’autobusos, aprofitant l’entrada en funcionament de les noves estacions de FGC, apostant per nous serveis adequats a les zones industrials, afavorint la intermodalitat i estudiant la implantació del tramvia. Segons Maties Serracant, “l’autobús ha de passar a ser l’opció preferent per la mobilitat motoritzada, prenent espai i prioritat al cotxe quan sigui necessari”.