La Crida per Sabadell es compromet a gestionar els seus fons econòmics mitjançant entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.

GloriaLa Crida per Sabadell va assumir aquest i d’altres compromisos en matèria de finançament i despeses en el Codi Ètic aprovat per assemblea ja el passat mes de febrer, i que va ser ratificar pels 37 membres de la llista el mes d’abril. Amb aquest Codi Ètic la Crida es compromet a no finançar-se en cap cas amb crèdits o entitats bancàries i a gestionar totes les despeses de “campanya” o “estructura”, provisió de béns, materials o serveis, mitjançant l’economia cooperativa, col·laborativa, de proximitat i respectuosa amb el medi ambient, o bé, a través de la pròpia autogestió.

Tal com ha recordat Glòria Rubio, número 2 de la llista de la Crida, “No ens financem amb bancs. Per preservar la nostra independència utilitzem l’autogestió”. I alhora ha dit que “tal com ens vam comprometre, les persones de la Crida que resultin electes i de lliure designació, procuraran que el cobrament de les retribucions per aquest càrrec es gestionin en comptes corrents d’entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit”.

En coherència amb allò que proposa el programa de la Crida, la organització usarà de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos públics i denunciarà qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri. A més, la formació es compromet a destinar una part del seu pressupost a promoure l'autoorganització i l'apoderament popular.