La Crida detecta un nou canvi de condicions del govern PSC-Podemos pel pagament del deute


 


Les regidores de la Crida per Sabadell han tingut coneixement que el govern ha aprovat el fraccionament del pagament del deute de més de 2,5 milions d’euros de SMATSA a través d’un Decret de data 28 de maig, encara mentre els terminis administratius es troben suspesos. Aquest import que SMATSA deu a la ciutat correspon a les liquidacions dels exercicis 2015 i 2016. Sorprèn que ara s’accepti aquest fraccionament quan el mes de gener es va considerar que no hi havia garanties econòmiques suficients per part d’SMATSA.


 


L’Ajuntament de Sabadell va aprovar en JGL de 19 de febrer de 2018 reclamar a SMATSA, concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus de Sabadell, 3,4M€ en les liquidacions dels exercicis 2014, 2015 i 2016 per serveis que l’empresa havia cobrat, però que mai s’haurien realitzat per part de la concessionària. Aquest deute es va cobrar només parcialment, per l’exercici 2014, per la via de la compensació. SMATSA va demanar a inicis de 2019 fraccionar el pagament corresponent a les liquidacions dels exercicis de 2015 i 2016 de 2,5 milions d’euros que encara manté amb la ciutat, per poder-lo abonar en diversos anys.


 


Sense que el govern donés compte ni justifiqués de forma adequada davant els grups municipals, el Tresorer de l’Ajuntament va esgotar el termini de sis mesos permès legalment sense donar resposta a la petició de l’empresa. La finalització d’aquest termini va coincidir amb la finalització dels serveis deTresorer, que va sol·licitar una comissió de serveis a un altre municipi.


 


El gener de 2020 el mateix Consistori va denegar la sol·licitud de fraccionament de les liquidacions per la manca de garanties econòmiques suficients que legalment són exigibles per aprovar un fraccionament de deute. Tanmateix, el febrer de 2020, SMATSA presenta una nova petició de fraccionament per aquest mateix deute. Després de tenir paralitzat aquest procés durant mesos, l’Ajuntament ha acceptat ara aquesta segona petició de fraccionament durant l’estat d’alarma, mentre es mantenen encara els procediments administratius suspesos, responent així a l’interès expressat tot just 10 dies abans per la societat per no haver de fer front a nous recàrrecs i posant per davant de tot la voluntat de no causar perjudicis als drets de l’empresa.


 


Ens sorprèn que ens hàgim assabentat d’aquesta decisió revisant exhaustivament els Decrets aprovats i que el govern municipal no doni compte ràpidament de totes les decisions que es prenen en un tema tan sensible com el del Servei de neteja. És una mostra de molt poca transparència en un tema que la requereix tota, tenint en compte que està encara pendent de judici la peça 28 del cas Mercuri -que investiga l’adjudicació de la concessió del Servei de neteja a SMATSA i a membres del govern del PSC i funcionaris que l’any 2011 van participar en l’adjudicació del contracte. I és alhora una desconsideració evident a la Comissió informativa especial per al seguiment d’aquest contracte presidida per la regidora Lourdes Ciuró.


 


D’altra banda, també seguim esperant que el govern PSC-Podemos informi sobre les liquidacions posteriors, ja que la de l’any 2017 estava quasi finalitzada ara ja fa un any, i que ens notifiqui el calendari per a disposar dels resultats de les liquidacions dels anys 2018 i 2019. El conjunt d’aquestes liquidacions pendents, veient els més de 2,5 milions dels anys anteriors, podria suposar un deute cap al consistori encara molt més important.


 


Alhora, ens desconcerta que aquesta sobtada urgència d’ara permeti autoritzar aquest fraccionament, quan durant mesos i mesos no es va tenir cap pressa a resoldre’l, i es faci ara atenent a l’interès econòmic de SMATSA que ha sol·licitat la seva resolució urgent.


 


Per tot això la Crida sol·licitarà avui que es posi a disposició de tots els grups de l’oposició tota la informació al respecte, la consulta directa de l’expedient i tots els aspectes relacionats, així com que es convoqui de nou la comissió informativa especial per al seguiment del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries per mirar de resoldre els nombrosos dubtes jurídics i de procediment generats.


 


En declaracions de la portaveu del grup Nani Valero “És injustificable que s’aprovi el fraccionament d’un deute de més de 2,5 milions d’euros durant l’estat d’alarma i sense saber si hi ha garanties, o quines, sense que el govern hagi dit res a la resta d’electes ni convocat la Comissió Informativa especial, i més sent aquest un tema d’especial transcendència per la importància del contracte i els antecedents que acompanyen la gestió del contracte. Si no volien generar ombres calia ser totalment transparent”.