La formació acorda configurar la llista electoral a través d'un procés obert i assembleari

Foto-VIAssemblea

La Crida per Sabadell renuncia a qualsevol tracte amb entitats bancàries per al seu finançament i només contemplarà formes d'autogestió. La candidatura d'esquerres també aposta per elaborar la llista electoral a partir d'un procés obert en que es proposaran i votaran candidats i que culminarà amb una votació en assemblea. El portaveu Maties Serracant explica que “aquestes mesures pretenen consolidar una plataforma transparent, assembleària i radicalment democràtica”. Aquestes són algunes de les conclusions de la quarta assemblea de l'entitat, celebrada aquest dijous al Casal Pere Quart amb la presència de més de 100 persones on s'ha aprovat el codi ètic entre d'altres qüestions. “Estem en contra de la professionalització de la política i així atorguem molt més pes al conjunt dels participants en la Crida en comptes de concentrar les responsabilitats en individus concrets”, ha subratllat Serracant.

En la trobada, amb gran presència d'integrants de l'activisme social de la ciutat, també s'han acordat aspectes com limitar els mandats a un màxim de dues legislatures, la no acceptació de duplicitat de càrrecs així com una retribució dels regidors no superior a 2'5 vegades el salari mínim. Pel que fa al programa, la Crida fa mesos que hi treballa a través dels grups de Sobiranies, que han estat treballant els diversos àmbits i finalment seran els grups de cada barri qui acabi determinant les polítiques en cada cas. Per altra banda, la Crida ha reafirmat el seu compromís amb les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) i aposta per enfortir aquesta estructura a nivell comarcal.