Malgrat que el TSJC ja va desestimar les mesures cautelars el maig del 2019, tot apunta al fet que l’actual govern ha trigat un any a requerir a l’empresa que compleixi la seva obligació

 

La cronologia dels fets

Els plecs de condicions del contracte de gestió de residus i neteja viària, adjudicat a l’empresa SMATSA l’any 2012 (adjudicació investigada en la peça 28 del cas Mercuri) inclouen l’obligatorietat del control del servei via sistema GPS.

Durant l’anterior mandat del PSC no es fiscalitza el servei ni es vetlla pel compliment de les obligacions de l’empresa envers la ciutat.

El 19 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local (a proposta de l’alcalde Maties Serracant a partir de la feina feta pel regidor Lluís Perarnau i pel servei) aprova requerir a SMATSA completar la instal·lació del sistema de control via GPS de tots els serveis.

El 12 d'abril de 2018, SMATSA interposa contenciós administratiu contra el requeriment de l'Ajuntament de completar la instal·lació del sistema de control i sol·licita posteriorment mesures cautelars.

El 10 de maig de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar la petició de mesures cautelars, sol·licitades per SMATSA, que volia aturar la instal·lació dels MAWIS als vehicles de l’empresa.

Aparentment, no és fins al 24 de juliol de 2020 que l’actual govern fa arribar un requeriment a l’empresa, quan la seva obligació era la de fer-ho de forma immediata.

A la Informativa de Cohesió Territorial de principis de setembre s’informa l’oposició que l’empresa s’ha compromès a fer les gestions per instalar el sistema de seguiment GPS a tots els vehicles. El procediment, tal com és habitual amb aquest govern, destaca per la seva opacitat.

 

Els MAWIS

El procés d’auditoria engegat durant el mandat del Govern de Transformació va detectar que l’empresa adjudicatària SMATSA no està complint el contracte. Entre d’altres, es va detectar que Smatsa no havia fet el 68% de les neteges de contenidors contractades, ni una tercera part del servei de neteja viària contractat. La negativa de l’empresa d’instal·lar el control via GPS li ha permès a la directiva de SMATSA incomplir el contracte durant molts anys, lucrant-se a costa de diners públics alhora que oferint un servei molt deficient a la ciutat. Per això des de l’Ajuntament vam demanar el rescabalament amb els pertinents expedients de compensació de les liquidacions d’anys anteriors.

“No va ser fins a l’arribada del Govern de Transformació que es va començar a vetllar pel correcte funcionament del servei”, afirma Lluís Perarnau. “Actualment, el nou govern ha mostrat molt poc interès en seguir amb la tasca de fiscalització iniciada durant l’anterior mandat. Així ho vam veure, en primer lloc, en l’acceptació d’un fraccionament (realitzat d’amagat i en plena pandèmia) del deute de l’empresa (un fraccionament que ja havia estat denegat dues vegades). En segon lloc ho veiem en el fet que no s’està tirant endavant la Instrucció Tècnica de Facturació (que preveu pagar només els serveis efectivament prestats). I en darrer lloc ho veiem amb els Mawis, on sembla ser que el govern ha trigat més d’un any en requerir a l’empresa la seva aplicació.”

 

Els drets laborals de les treballadores

El seguiment GPS del servei de neteja ha de servir per garantir que l’empresa està realitzant la tasca que li pertoca i que no s’està embutxacant diners públics que no li pertoquen, però en cap cas ha d’esdevenir una eina de control de la plantilla.

“L’empresa i l’Ajuntament han de garantir que es respectin els drets laborals de la plantilla i que no es faci servir els MAWIS per culpar a les treballadores de què no s’estigui fent tota la neteja que s’hauria d’estar fent,” continua Lluís Perarnau. “Les condicions presentades per SMATSA per aconseguir el contracte (adjudicat per part del PSC) era inassolible amb el nombre de treballadores que hi ha en plantilla. La responsabilitat recau únicament en una directiva àvida de beneficis i en el govern corrupte del PSC.”

 

La Crida, compromesa amb els serveis municipals 

Per acabar, Lluís Perarnau ha exposat: “La lluita contra la corrupció i el compromís amb els serveis municipals forma part del nucli dur de l’acció política de la Crida. Seguirem treballant de forma implacable contra els incompliments de SMATSA i contra les irregularitats del contracte de neteja. Els serveis municipals han d’estar al servei de la ciutadania i no del benefici privat d’uns pocs empresaris. En canvi, sembla que el govern actual no té cap pressa per corregir les irregularitats detectades en el mandat anterior i permet la perpetuació d’un tracte de favor a l’empresa que repercuteix molt negativament en una neteja clarament deficient a la ciutat i uns sobrecostos que al final acaba pagant la ciutadania.”

 

Tota la informació sobre el contracte de residus: http://web.sabadell.cat/contracteresidus