La formació presenta al Ple Municipal de setembre una moció instant a l’Ajuntament de Sabadell a sumar-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública i una moció conjunta amb ERC per instar a Junts per Catalunya a que desbloquegi la llei de regulació del preu del lloguer

 

Energia pública

El passat 20 de juliol, 47 municipis i dues entitats van presentar l’Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP) a Terrassa. Aquesta associació que pretén esdevenir un moviment transversal format per entitats i municipis, neix per desenvolupar i promoure accions per tal de dur a terme un model de gestió just, democràtic i sostenible. Es tracta d'una eina clau per impulsar accions des del municipalisme més just cap a les persones i més responsable davant de la situació d’emergència climàtica contra l’actual model que ha generat grans costos per a la salut i també econòmics.

A la part expositiva de la moció s’explica que l’AMEP pretén reforçar els ajuntaments, que tenen un paper fonamental per liderar aquesta transició, i que siguin aquests els que liderin la transició energètica passant de ser consumidors a produir, reforçant la participació ciutadana i revertint la situació dels grans oligopolis que ni tan sols fan el manteniment necessari a les nostres ciutats. Els objectius principals d’aquesta Associació són:

  • Contraposar el model actual que s’ha demostrat obsolet.
  • Garantir el Dret Social a l’Energia Elèctrica i evitar la pobresa energètica.Que la ciutadania i les empreses puguin generar la seva propia energia verda.
  • Que les Xarxes de distribució de l’Energia no estiguin exclusivament en mans de grans multinacionals.
  • Que la ciutadania pugui participar activament.
  • Promoure l’energia sostenible a les empreses dels municipis mitjançant un conveni.
  • Revisar les bonificacions d’energies sostenibles en els impostos municipals.

L’acord proposat a la moció és “Que l’Ajuntament de Sabadell s’adhereixi a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública per tal d’impulsar la transició cap a un model que assoleixi els compromisos adquirits amb la ciutadania.”

El regidor Maties Serracant declara: És prioritari que les administracions locals puguin intervenir en les modificacions de les lleis que regulen el sector elèctric, ara més encara, per revertir l’actual situació d’emergència tant climàtica com social. És incomprensible que un ajuntament tan important com el de Sabadell no s’hagi sumat a aquesta important iniciativa. Durant el mandat de l’anterior govern, Sabadell es va sumar des d’un inici a la creació de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP) i considerem que hauria d’haver passat el mateix en el cas de l’energia. Una vegada més podem veure com l’actual govern municipal no està a l’alçada ni en termes de defensa dels serveis públics ni en termes d’afrontar l’emergència climàtica.”

 

Regulació dels lloguers

La situació d’emergència residencial que arrosseguem, com és ben sabut, ha estat sempre una gran preocupació per a la Crida. Durant el mandat anterior, des de la regidoria d’habitatge (liderada per la Glòria Rubio), es van engegar nombroses mesures per ampliar dràsticament el parc públic d’habitatge de lloguer (amb noves promocions, adquisicions per tanteig i retracte i rehabilitacions) i per mobilitzar els habitatges en desús. En un sol mes l’Ajuntament va arribar a aturar més de 30 desnonaments. Alhora, com sempre hem dit, aquesta tasca hauria estat impossible sense l’imprescindible lluita de la PAHC de Sabadell.

En aquest sentit, la regidora Nani Valero exposa: Pel que fa a la proposició de llei presentada al Parlament sobre la regulació dels lloguers, cal recordar que aquesta no hauria estat possible sense la lluita del Sindicat de Llogateres. Una vegada més és el poble que salva al poble i l’administració va unes passes per darrera. Aquesta llei és una oportunitat per estar a l’alçada de les circumstàncies i posar d’una vegada per totes el dret a l’habitatge com una prioritat a les polítiques de la Generalitat de Catalunya. Per això condemnem amb fermesa el bloqueig realitzat per Junts per Catalunya per frenar aquesta llei, especialment quan van ser un dels grups parlamentaris que la van proposar.”

La moció presentada amb ERC al Ple Municipal de Sabadell defensa la necessitat i la urgència de tirar endavant aquesta llei. Els acords proposats són:

  1. Donar suport a l’aprovació de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i demanar al Parlament la seva aprovació immediata.
  2. Demanar la retirada de les esmenes presentades pel grup Junts per Catalunya, tot respectant el text original que ells mateixos van signar, que ha estat treballat entre el departament de Justícia, els grups parlamentaris signants i el Sindicat de Llogaters.
  3. Traslladar aquests acords al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM, la FCM i al govern de la Generalitat de Catalunya.