Acabem la primera setmana de confinament i des del Grup municipal de la Crida volem donar compte de la feina feta. Amb la voluntat de contribuir en tot allò que estigui a les nostres mans, des de la corresponsabilitat institucional que tenim com electes en tant que tercera força política a la ciutat, hem traslladat al govern i fet seguiment de nombrosos aspectes vinculats a la crisi que estan vivint les persones de la ciutat. Així, hem fet arribar tot de preguntes i propostes sobre aspectes que pensem que era necessari solucionar. Dins del marc d’emergència que estem vivint també ens hem posat a disposició per tal de rebre indicacions sobre com podem col·laborar en tot el que estigui a les nostres mans.

Des de la Crida per Sabadell, tot i no formar part del comitè de seguiment municipal, fem seguiment continu de les necessitats que s'han d'atendre a Sabadell i ho traslladem diàriament al govern tot i que sovint sense resposta. Ens hem seguit reunit de forma telemàtica i continua amb la prioritat que en aquests dies de confinament ningú quedi desatès i que l'atenció als més vulnerables es faci amb la màxima protecció.

En aquest moment d’emergència no pot haver-hi excuses en les limitacions en la despesa per activar tot tipus de recursos i posar-los a l’abast de la ciutadania. El marc general econòmic ha de permetre que els recursos municipals es destinin a fer front de manera contundent i prioritària a la situació actual. És per això que hem proposat que es traslladi la consulta sobre la disponibilitat del superàvit i la possible revisió de la regla de despesa dels ajuntaments. Que es traslladi a través dels mecanismes que tinguin a l’abast PSC/PSOE i Podemos al Govern central, donada la situació d’emergència i la necessitat de les administracions locals. Cal anul·lar urgentment l’efecte la regla de la despesa per tal que els municipis puguin gestionar els superàvits i atendre a la ciutadania directament.

No és moment d’entrar en retrets, però sí que volem posar de relleu que considerem que la informació que hem rebut per part del govern hauria de ser més continua, no limitada a una vegada al dia, i així poder fer més efectiva la nostra col·laboració com a membres del consistori. Sabem que és una situació complicada de gestionar, però tenim la sensació que està costant molt abordar temes que considerem que són bàsics i prioritaris, i que s’està constantment a l’espera de rebre indicacions, instruccions d’altres administracions, quan hi ha coses que s’haurien de solucionar més directament des del municipi amb més valentia i posant a l’abast tots els recursos municipals.

Les nostres actuacions s’han adreçat a dos eixos bàsics: l’atenció a les persones més vulnerables i la defensa dels drets laborals, tot emmarcat en la necessitat d’extremar les mesures de prevenció i de contenció.

 


A continuació realitzem un resum dels aspectes dels quals estem fent seguiment:

 

En l’àmbit de l’atenció a la VULNERABILITAT

Col·lectius més vulnerables:

 • Servei d’Atenció a Domicili (SAD). Hem traslladat diverses informacions sobre la manca de formació de l’empresa cap a les treballadores per atendre amb seguretat aquesta nova situació i la manca de materials de protecció adequats. Cal exigir que l’empresa garanteixi l’abastiment material i la seguretat de les treballadores. Mostrem la nostra preocupació sobre aquestes mancances i sobre l’evolució de la plantilla, la necessitat de reforçar i garantir el funcionament d’un servei ara encara més essencial.
 • Sense sostre. Hem preguntat per l’adaptació en la gestió del servei que realitzen les entitats Actua Vallès i Creu Roja i la previsió de mecanismes per poder atendre aquest col·lectiu adequadament en l’actual context.
 • Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD). Es considera essencial mantenir el SIAD per atendre dones en situació de violència masclista. El govern proposa que l’atenció psicològica que fa el personal del SIAD es podia fer extensiva a persones que estiguin en situació d’ansietat, angoixa fruit del moment que estem vivint. Caldria ampliar aquest equip de psicòlogues amb altres professionals de l’Ajuntament d’altres departaments (salut, acció social, …) per fer front a una sobrecàrrega de feina.
 • Altres col·lectius amb necessitats específiques. És el cas, per exemple, dels treballadors de la recollida de la ferralla. Hem apuntat que en tractar-se de persones que viuen al dia i treballen al carrer, veuran reduïts molt notablement els seus ingressos. Caldria fer algun tipus d’acompanyament per dirigir-los a recursos municipals d’alimentació.
 • Assistència telefònica persones soles. A principi de setmana es va anunciar que es farien 7.000 trucades, i que les persones electes hi col·laborarem. A dia d’avui continuem a l’espera de rebre instruccions per donar un cop de mà. Pensem que dia que passi i que no puguem col·laborar és temps en què hi pot haver gent desatesa.

 

Alimentació:

 • Menjadors socials. Ens hem interessat pels menjadors socials que hi ha a la ciutat per saber si compten amb materials de protecció i suport per atendre a un possible increment de necessitats.
 • Beques menjador. L’habilitació d’un sistema de xecs - targetes moneder per a les famílies amb infants que reben beques menjador s’ha anat ajornant durant tota la setmana. La Generalitat va decidir centralitzar la generació de targetes moneder i això ha deixat sense recursos alternatius totes les famílies que fins ara tenien garantit un àpat diari dels seus infants. Hem insistit en la necessitat d'habilitar mecanismes que permetin fer arribar aquesta prestació amb urgència. Caldrà tenir preparats mitjans alternatius en situacions d’urgència. Quan s’activi el sistema de targetes ja hauran passat més de 10 dies en que no s’ha garantint l’alimentació de més de 5.000 infants.
 • Rebost. Vam preguntar per l’activitat del rebost donada la situació actual. Durant la setmana s’ha aconseguit la viabilitat amb el suport de la Creu roja que està ajudant per repartir-la per tal d’evitar que ho faci gent gran ja vinculada al Rebost. S’habilitarà un equipament per centralitzar-ne el repartiment.

 

Residencial i altres serveis bàsics:

 • Complexes de gent gran. Els complexes residencials de gent gran que gestiona VIMUSA són un recurs bàsic. Compten amb serveis complementaris en relació al menjador, neteja i perruqueria. Cal valorar el seu manteniment i prendre les mesures  mesures per protegir usuaris i treballadores.
 • Centres residencials CIPO i ATENDIS. S’està al cas de l’evolució del treball d’ambdues entitats que tenen centres residència i centre de treball i que han hagut d’adaptar-se a aquest context molt complexe per aquests col·lectius.
 • Famílies allotjades en pensions. Les famílies que actualment estan ubicades en pensions i no tenen cuina ni possibilitats de gestionar àpats fora i que han d’estar confinades, hem proposat que se les inclogui directament en el servei d’àpats a domicili. A mitja setmana encara no havia quedat resolt aquest problema.

 • Habitatges municipals. Hem qüestionat els cobraments de les quotes de lloguer dels habitatges, i també locals, des de Vimusa. Hem demanat si s’havien ja donat instruccions per aturar-les i tenim pendent saber quina és la situació dels lloguers dels habitatges de l’empresa participada SABADELL LLOGUER.
 • Desnonaments. Des de la setmana passada que vam vetllar per l’aturada efectiva de tots els desnonaments. Hem preguntat per l’actuació municipal de seguiment d’aquest aspecte.
 • Subministraments. Mantenim que no es tallin els subministraments de CASSA i les altres empreses de consums bàsics (elèctriques i gasístiques).
 • Cobraments serveis municipals per avançat. Ens consta que s’ha fet cobraments de les bressol, menjadors, quotes diverses, …, i encara no sabem com es gestionaran els retorns o reajustaments de cara al cobrament del mes vinent.

 

En l’àmbit SANITARI

 • Servei atenció telefònica Salut. Reiterem les queixes sobre el funcionament del 061, que no et permet quedar en espera, et penja directament i no recull la trucada. Demanem que es faci algun tipus de pressió perquè se solucioni aquest dèficit telefònic i d’atenció a les persones,ja que genera molta angoixa i desconfiança.
 • CAP. Sobre el tancament dels CAPs, hem preguntat quina és la previsió i si respon a una reorganització que sigui assumible.
 • Taulí. Hem demanat poder disposar de les dades actualitzades del Taulí ja que han no tenim dades per canal oficial. També saber les previsions de reorganització i d’habilitació de nous espais.
 • Mascaretes. Davant l’aparició de xarxes de confecció de mascaretes a altres municipis i preveient que en sorgeixin a Sabadell, demanem criteri sobre si les hem d’incentivar o no.

 

En l’àmbit d’ALTRES SERVEIS ESSENCIALS

 • Servei de neteja i recollida de residus SMATSA. Ens consta que més enllà dels canvis de torn en diferit, per evitar que coincideixin a les entrades i sortides, i algunes mesures de prevenció (alcohol, mascaretes i guants per qui en vulgui …), se’ns traslladen mancances en la neteja dels vehicles i espais de treball,manca d’informació i diàleg en el marc del comitè. Caldria fer millor seguiment i garantir que es prenen el màxim de mesures en un servei que és vital sempre i especialment en aquests moments. Tenint en compte que la ciutat s’embruta menys del que és habitual reiterem que cal garantir l’activació de mesures de protecció a preservant una part de la plantilla, proporcionant més material de protecció i garantir la facturació habitual del servei perquè no hi hagi repercussió sobre la plantilla.
 • Funerària Torra. En tant que equipament municipal i veient com en altres municipis ja han actuat preguntem si se’ls pot comunicar que tanquin les sales de vetlles i que no es facin comiats/cerimònies, només el que és estrictament necessari, com són els enterraments.

 

En l’àmbit de la GARANTIA dels DRETS LABORALS

Organismes Municipals:

 • Teletreball municipal. Durant el cap de setmana vam insistir molt en el tema de que les treballadores ajuntament no tornessin a treballar dilluns si no eren servei essencial. Finalment a última hora de diumenge es va aconseguir que l'ajuntament mogués fitxa en aquesta línia. Hem preguntat quantes persones de l’ajuntament estan fent teletreball, i si està sent efectiu. Sobretot en el servei d’acció social per atendre urgències, com s'està realitzant el teletreball?
 • Empreses municipals. Promoció Econòmica Sabadell i VIMUSA. S’ha preguntat per les incidències laborals sobre les empreses municipals. Sabem que el Centre d’Empreses de Can Roqueta continua obert amb moviment d’empreses, s’ha preguntat sobre la necessitat que continuï treballant-hi el conserge? Amb quina previsió es farà?
 • Jardineria municipal Parc Catalunya. Hi ha personal de jardineria i neteja treballant a la zona del Parc Catalunya. Hem demanat que es revisi si és essencial el que fan.
 • Comitè treballadors Ajuntament. S’ha fet contacte amb sindicats presents al Comitè de l’Ajuntament per recollir impressions i queixes respecte la situació viscuda aquesta setmana.
 • Promoció Econòmica. És necessari posar a disposició mesures per a donar garanties laborals en serveis que han quedat aturats. Que tothom és quedi a casa, que ningú vagi a treballar per la por de perdre allò més bàsic, ni la feina, ni la casa, ni els subministraments bàsics. Cal promoure les xarxes de suport a les treballadores i Informació de totes les ajudes i els drets de treballadors, autònoms i empreses.

 

Empreses contractades:

 • Empreses externes. En el conjunt de les empreses contractades per realitzar serveis municipals, cal fer un seguiment perquè no es produeixin ERTOs, garantint el manteniment de la despesa de facturació prevista. En les empreses que funcionen per encàrrecs concrets, com ara les de jardineria, quan no hi hagi acreditació de serveis efectuats caldria mantenir els pagaments habituals per tal de que tingui el mínim d’afectació en la nómina del personal.
 • Obres via pública. Tot i que se’ns va comunicar que s’aturaven les obres a la via pública, excepte aquelles que pel seu estat poguessin ser un perill si es deixaven aturades, hem pogut comprovar que algunes continuen i per tant es fa cas omís a la instrucció.
 • Serveis de Jardineria externalitzats. Hem constatat que hi ha personal de l’empresa de jardinera Ambitec-Sorigué fent tasques de tallar la gespa (tasques no essencials), sense equips de protecció, i ens diuen que és per instruccions de l’Ajuntament a l’empresa
 • Servei de Neteja equipaments externalitzat. El govern ens comenta que s’està mirant de redistribuïr les treballadores en altres espais que tenim oberts o amb personal treballant, per tal d'evitar que l'empresa acabi fent un ERTE i perquè fan tasques d'higienització d’espais.

 

GESTIÓ dels òrgans decisió de l’Ajuntament

Hem preguntat per la realització de Juntes de Govern Local o Plens de manera virtual. Si fos el cas, caldrà determinar amb detall tot els procediments, accés a documentació, què passa amb les mocions.Ara per ara el ple d’abril ha quedat anul·lat i es fa junta de portaveus on-line un cop per setmana


Aquest és el resum d'una setmana estranya i insòlita, plena de preocupacions. Entomem la propera amb força i energies compartides. Mantinguem-nos informades i atentes a tot el que passa al nostre voltant, per cuidar-nos i per activar-nos.