La seu d’Endesa ha estat el lloc escollit per realitzar la roda de premsa sobre la declaració de compromís de la Crida en matèria energètica

CUGt1QeWoAASbDq.jpg_largeLa Jornada de Sobirania Energètica, celebrada el passat dissabte, ha servit per assentar les bases d’un nou model energètic a la ciutat i per ratificar una sèrie de compromisos que la Crida vol dur a terme. Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha explicat avui en roda de premsa els detalls de la declaració de compromís de la Crida per Sabadell en matèria energètica.

Per tal d’abordar l’emergència social en relació a la pobresa energètica “és prioritària la creació d’una oficina de pobresa energètica per garantir els drets bàsics de les persones. La Crida vol executar algunes mesures de xoc com garantir l’accés universal als serveis bàsics, aturar de forma immediata els talls de subministraments indiscriminats i exigir que es facin públiques les dades de tots els talls que s’han produït des del 2005”.

Pel que fa a combatre l’oligopoli al sector energètic, Serracant s’ha compromès a “realitzar una auditoria de les xarxes de distribució elèctrica per tal de promoure la creació d’una distribuïdora pública-ciutadana i estudiar també la creació d’una comercialitzadora municipal d’energia verda”.

Eloi Pareja, membre del grup de Sobirania Energètica ha expressat la necessitat de “crear un organisme municipal o mancomunat per l’autosuficiència i eficiència energètica, que s’encarregui de promoure una nova cultura de l’energia basada en l’eficiència i l’estalvi”. Serracant ha afegit que “és important fer pedagogia a la ciutadania en aquest sentit però que l’administració pública ha de servir d’exemple i model”.