La formació considera incomprensible destinar 10 milions d’euros a fer un nou aparcament al centre en plena crisi climàtica

 

Roda de premsa:

Per què no necessitem un nou pàrquing al centre? (Nani Valero)

L’obertura d’un nou pàrquing en el passeig Manresa, al nucli central de Sabadell, genera controvèrsia en la manera de pensar, planificar i gestionar la ciutat actual i també la del futur. Les normatives vigents i la tendència arreu és la d’una transició ecològica (com assenyala el fons europeu Next Generation) i  d’un desenvolupament sostenible (ODS), hem de fer del present la transició cap a un futur sostenible per la vida. I això passa per fer canvis en dinàmiques de mobilitat que estan molt consolidades però que no ajuden gens a fer aquesta transició. Cal fer canvis i cal ser valentes per impulsar-los.

A més a més, l’acord de govern GOV/92/2020, de 14 de Juliol, pel qual s'aprova el Pla director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025 assenyala com a objectius prioritaris un canvi en el repartiment modal, és a dir, un increment dels moviments amb transport públic i de la mobilitat activa (a peu i en bicicleta) en detriment de la mobilitat amb vehicles privat, el qual ha de tendir a incrementar la ràtio d’ocupació.

Per tant, Sabadell necessita un govern que pensi i actuï en els paràmetres actuals, del segle en que vivim, i apostar per una ciutat sostenible i per a les persones. La realitat passa per analitzar les dades i combinar-les amb les necessitats per determinar les accions a fer.

S’ha de reduir el volum de vehicles que circulen a la nostra ciutat: la motorització mitjana de la ciutat és de 463 turismes/1.000 habitants, superior a la mitjana de la comarca (455). En aquest sentit, el document de diagnosi del Pla de mobilitat urbana de Sabadell (PMUS) que està redactant l’ajuntament diu textualment: Sabadell és una ciutat on s’utilitza el cotxe més del necessari, sobretot perquè encara és factible aparcar en origen i en destinació.

Per tant, els pressupostos i les subvencions amb diners públics (estem parlant de d’un total de 4,5M€, a més dels altres 4,5M€ que ja es van gastar en l’adquisició del forat) cal orientar-los a NO fomentar l’ús del cotxe privat sinó a implementar mesures de millora del transport públic i dels espais per a vianants i les bicicletes.

En aquest sentit, la Crida hem defensat en repetides ocasions que cal avançar cap a una racionalització de la xarxa d’autobús urbà i una millora de la seva eficiència, redibuixant el traçat, les parades i les freqüències; una xarxa de vianants segura i agradable que connecti amb els equipaments, especialment escoles, centres sanitaris, esportius i cívics; i una xarxa ciclable segura.

El document de diagnosi del propi PMUS reconeix que no hi ha necessitat d’estacionament residencial ja que es detecta una ocupació total de l’oferta del 68% a la zona centre. Pel que fa la demanda forana d’aparcament a la zona Centre, que ascendeix a 12.400 vehicles diaris, la meitat estacionen en oferta de places no regulades, és a dir, en calçada sense zona blava, malgrat que l’oferta en aparcaments públics pot absorbir més demanda.

Un augment de la oferta d'aparcament, que significa 312 places actuals més 180 de noves, seria totalment contraproduent respecte els objectius establerts per el PMUS, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i el Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (PAMQA), així com la legislació i planificació regional, autonòmica, estatal i europea. Sembla que el govern de Sabadell del PSC, Podemos i Junts miren cap a un altre costat aliens a la normativa i al sentit comú.

Plantejar una zona de baixes emissions, amb epicentre a la mateixa zona,  i voler augmentar el nombre de places d’aparcament de pagament és absurd i contradictori. La pacificació i la reducció del trànsit motoritzat en els àmbits urbans més centrals és contradictòria amb la ubicació d'un aparcament soterrat. On els accessos del qual obligatòriament impedeixen la pacificació de carrers rellevants pel seu paper cívic i comercial. Tanmateix, caldrà estudiar si la xarxa actual té capacitat per absorbir el nou trànsit que generarà en els carrers afectats (Les Valls, Salut, Sant Joan/Doctor Puig …)

A continuació, l’Alba Collado explicarà en què consisteix l’acció que he realitzat avui i de què n’és el punt de partida.

 

Presentació del concurs (Alba Collado)

Per tot això que ha exposat la Nani Valero, avui des de la Crida per Sabadell duem a terme una acció simbòlica per mostrar el nostre rebuig a que es destinin quasi 10 milions d’euros a habilitar un nou pàrquing al centre de la ciutat, enmig del que ha de ser la futura zona de baixes emissions. Aquesta acció, igual que la que vam realitzar el primer dia de curs escolar a Can Rull, s’emmarca dins de la campanya Triem la vida, que es troba ja en la recta final.

Però la nostra acció, a més de denunciar aquesta aposta del govern format per PSC, Podem i Junts, marca el tret de sortida d’un concurs d’idees alternatives.

Amb el títol de “Què hi faries al calaix de ciment del Passeig?” convidem a tota la ciutadania a pensar i compartir quin ús se li podria donar a aquest espai. El concurs tindrà lloc a les xarxes socials de la Crida, en concret a Instagram i Twitter. Durant les properes tres setmanes (fins al 27 d’octubre), tothom que vulgui podrà presentar la seva idea a través d’un formulari.

Ja que l’objectiu és mostrar que existeixen opcions millors a la de ficar més cotxes al centre i no fer un projecte tècnicament perfecte, no es demana un coneixement tècnic en profunditat perquè tothom hi pugui participar. Això sí, les idees hauran de ser realistes i hauran de buscar el benefici col·lectiu i, per tant, hauran de tenir en compte la perspectiva social i ambiental. Es valorarà també la perspectiva de gènere.

Després, de l’1 al 21 de novembre es realitzarà una fase de votacions, també a les xarxes de la Crida, per escollir així el projecte guanyador, que obtindrà com a premi una cistella de productes ecològics de la cooperativa El Rodal. Els resultats es desvelaran a l’acte de tancament de la campanya Triem la vida, que tindrà lloc a finals de novembre.

 

[gallery size="medium" columns="2" ids="6855,6856,6857,6858"]