Els peixos morts segueixen el corrent, i el corrent ens porta cap a una crisi climàtica i social sense precedents. Per tant, és necessari repensar l'economia de la ciutat des de les seves bases, allunyant-la de la inestabilitat de l'economia global de mercat. Aquest replantejament ha de ser liderat des d'una perspectiva proactiva, posant en primer pla les persones que habiten la ciutat. La democratització és clau per aconseguir una redistribució equitativa dels recursos.


Per construir una economia per a la VIDA, es proposen quatre pilars fonamentals que han de ser abordats de manera integral:


Proactivitat i intencionalitat per a generar-la: Cal desenvolupar una voluntat política i tècnica decidida per impulsar un desenvolupament local centrat en les necessitats de la comunitat i en els principis democràtics. Això implica tenir una visió clara i prendre les mesures necessàries per crear una economia que promogui el benestar de les persones i respecti el medi ambient.


Sobiranies per a la vida plena: És essencial posar en el centre de la nostra proactivitat els àmbits que permeten a totes les persones viure vides dignes i plenes. Això inclou la promoció de la sobirania alimentària, energètica, sanitària, mobilitat i cultural, entre d'altres. És important garantir que tothom tingui accés als recursos necessaris per a una vida plena.


Participació ciutadana i col·laboració amb agents democratitzadors: La ciutadania ha de participar activament en la presa de decisions i col·laborar amb l'administració pública, les institucions acadèmiques i les iniciatives de l'Economia Social i Solidària. Això inclou les micro i petites empreses locals que comparteixen els mateixos valors. És a través d'aquesta col·laboració que podem construir una economia més justa i sostenible.


Construcció de projectes des d'una perspectiva feminista, democràtica i ecològica: És fonamental adoptar una visió inclusiva i sostenible en la creació de projectes econòmics. Això implica tenir en compte les desigualtats de gènere, promoure la democràcia participativa i respectar els límits ecològics del nostre planeta.


Una proposta concreta per avançar cap a aquesta economia per a la VIDA és la creació d'una agència de desenvolupament local. Aquesta agència hauria de promoure la intercooperació, la formació i l'impuls de l'economia social i solidària. A través d'un diagnòstic dels sectors i àmbits potencialment transformadors, es poden identificar oportunitats d'intervenció i desenvolupar projectes en àrees com l'energia, la comunicació, la mobilitat sostenible, l'agroecologia i la sanitat. L'agència ha de servir com a punt central d'una xarxa de programes, grups de treball i instruments de gestió descentralitzats, treballant en col·laboració amb l'espai municipal existent i generant un nou espai de gestió pública-cooperativa-comunitària per promoure la cooperació, l'ecologia i el feminisme, amb l'objectiu de fomentar la innovació social, la transformació urbana i la consolidació comunitària.


Des de l'Ajuntament, és important integrar la transversalitat de l'economia social en tota l'estructura, comprenent que no només és una qüestió de desenvolupament econòmic, sinó que també implica àrees com l'habitatge, la cultura, la transició ecològica, l'alimentació i la mobilitat.


En resum, per construir una economia per a la VIDA és necessària la democratització de les estructures públiques i la seva obertura a les xarxes comunitàries. Això implica ampliar i millorar els serveis públics i impulsar xarxes comunitàries. És imprescindible la transversalització i el foment de l'economia social i solidària i això passa en bona part per  assumir la major part dels compromisos que posa la XES sobre la taula per al proper mandat. 


Des de la crida continuem treballant i desenvolupant propostes per construir una economia per a la VIDA.