Aquest pla va ser aprovat inicialment a finals de febrer de 2019 al Ple Municipal i que s’hauria d’haver portat al Ple per a la seva aprovació definitiva fa més d’un any

 

La crisi social i sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat una situació d’emergència residencial que ja abans era extremadament preocupant. L’administració, en els seus diversos nivells, no està a l’alçada. Algunes de les mesures necessàries per abordar aquesta problemàtica es troben fora de les competències municipals o han de coordinar-se amb altres administracions, però  el govern local no es pot excusar en això quan la ciutadania té necessitats tan urgents com és tenir un sostre.

Tampoc serveix d’excusa la Covid19, justament quan cal més que mai garantir protecció i seguretat a les persones davant les mesures de confinament i el toc de queda. L’administració local ha d’exprimir al màxim les possibilitats que té al seu abast. I sobretot no podem oblidar que la planificació a mig i llarg termini és clau per fer que les polítiques d’habitatge siguin quelcom més que pedaços. En aquest sentit, una de les eines de les quals disposa l’Ajuntament de Sabadell és el Pla Local d’Habitatge.

La regidora Nani Valero exposa: "Aquest pla va ser aprovat inicialment a finals de febrer de 2019 al Ple Municipal i que s’hauria d’haver portat al Ple per a la seva aprovació definitiva fa més d’un any. L’actual govern municipal està bloquejant deliberadament que tiri endavant aquest Pla. I ho està fent sense donar la cara. Estan negant fins i tot la possibilitat de debatre si aquest és un pla adient o no. Tal com ve sent habitual, prenen les decisions en solitari, no comparteixen la informació amb transparència i neguen la possibilitat de debatre tant a l’oposició com a, el que és encara més greu, la ciutadania de Sabadell."

La regidora Anna Lara continua: "Tal com ha introduït la regidora Nani Valero, el Pla Local d’Habitatge s’hauria d’haver portar a Ple per la seva aprovació definitiva (o per la seva no aprovació) fa més d’un any. El procediment així ho exigeix i el govern no l’ha respectat. Sempre que hem preguntat al govern què pensen fer amb aquest pla o bé no ens han respost o bé ho han fet amb evasives o contestant a una altra cosa. Exigim que el govern ens informi sobre què pensen fer amb aquest pla."

Per entendre la gravetat de la situació cal retrocedir uns anys. Quan es va formar el Govern de Transformació i la regidora Glòria Rubio va entomar la responsabilitat com regidora d’habitatge, ens vam trobar amb l’empresa municipal VIMUSA en greu risc de fallida i en la qual recentment hi havia hagut 7 acomiadaments (sota la responsabilitat de l’actual alcaldessa com a regidora d’habitatge del govern del PSC).

Una vegada estava encaminada la recuperació econòmica de l’empresa municipal es va començar a treballar, una mica abans de la meitat del mandat, en l’elaboració del Pla Local d’Habitatge.

El conjunt de l’equip polític i tècnic de la regidoria d’habitatge va estar realitzant, durant prop de 2 anys, una enorme i rigorosa tasca de planificació, incorporant-hi també tota una dimensió participativa que li dona un gran valor afegit al pla. Més de 1200 persones va realitzar l’enquesta i es van realitzar nombroses taules amb entitats, grups municipals i ciutadanes de Sabadell per definir les prioritats de la ciutat en matèria d’habitatge.

El resultat, finalment, es va portar a aprovació inicial el 28 de febrer de 2019 al Ple. Avui, 3 de desembre de 2020, no en tenim cap nova noticia. Tancat el període d’al·legacions, aquestes s’havien de valorar i emetre un informe tècnic. A continuació, s’havia de portar de nou al Ple Municipal per a la seva aprovació definitiva. El procediment així ho exigeix i el govern no l’ha respectat.

Anna Lara denuncia: "Això suposa un menysteniment en molts sentits. Primer, cap a la inversió feta en  recursos humans i materials en l’elaboració d’aquest pla. Segon, per totes les persones i entitats que van participar del procés participatiu. Tercer, perquè el govern està privant a la ciutat de beneficiar-se de les importants mesures que estan recollides en aquest pla sense proposar un pla propi."

Això, no treu, però, que estiguin realitzant algunes de les actuacions previstes dins del pla, de forma aïllada, el problema és que cal entendre-les dins d’un conjunt i aquest, ara mateix, no el tenen. Els exemples més clars són els de les promocions d’habitatge de Layret i Barcelona, que eren formaven part del Pla de promocions però que alhora formen part del marc ampli del Pla Local d’Habitatge. I les adquisicions per tanteig i retracte. Estan portant a terme només allò que vam deixar preparat, però sense la planificació que ho acompanyava.

El govern sembla no entendre que les polítiques d’habitatge han d’anar més enllà de la construcció de noves promocions i dels acords amb entitats financeres. Deixen de banda les importantíssimes mesures per mobilitzar el parc buit, el programa de masoveria urbana, moltes apostes per lluitar contra l’emergència social i contra el sensellarisme, o la construcció de la Residència Sud (també prevista en el Pla d’habitatge), entre d’altres.

La regidora Anna Lara explica:

"En definitiva, el govern municipal ha optat per deixar aquesta valuosa eina al calaix dels plans oblidats. I ho ha fet sense donar la cara. No l’han portat a Ple Municipal per ser debatut i, si ho consideren oportú, votar-hi en contra com a govern. Però saben que no podrien votar-hi en contra encara que no els hi agradi perquè les mesures del pla tenen un ampli consens social."

"El Pla Local d’Habitatge no els hi agrada perquè és un pla que va molt més enllà de les fórmules clàssiques (que per cert ja està més demostrat que no funcionen). No els hi agrada perquè prioritza de veritat el valor social de l’habitatge per sobre del seu valor mercantil."

"Però el problema no és només que volen deixar que la pols cobreixi el Pla Local d’Habitatge, sinó que no estan oferint cap alternativa pel que fa a la planificació en matèria d’habitatge per a la ciutat de Sabadell."

"De fet, podrien no fer pla d’habitatge pròpiament, sinó que la seva planificació figurés en el Pla de Mandat. Però tampoc en tenen. Han optat per seguir incomplint els compromisos legals ja previstos i de fet els que van prendre en el propi plenari quan se’ls va retreure que anaven totalment fora de termini i que tenen l’obligació de donar a conèixer la seva planificació: el pla de mandat és obligatori, no el poden intercanviar per rodes de premsa."

"A la ciutat li cal planificació, no presentacions. La ciutat i les necessitats de la ciutadania  s’han de veure reflectides en una planificació estratègica i de futur que parteixi de compromisos públics compartits."