Aquesta setmana l’Ajuntament de Sabadell ha presentat molts dels detalls respecte al Punt Lila de la Festa Major. Tanmateix, un dels fets que no s’han traslladat en les rodes de premsa que s’han realitzat és que el servei de Punt Lila ja no serà prestat completament per personal intern de l’Ajuntament, sinó que s’ha externalitzat a l’empresa “Plataforma de comunicació”.

Aquesta externalització comporta, en el millor dels casos, una incògnita sobre el funcionament d’aquest servei. Si bé reforçar el Punt Lila amb personal i recursos hagués estat una bona iniciativa, considerem una mala notícia que s’hagi optat per una substitució completa per personal extern (més enllà de puntuals coordinacions), especialment en un servei tan sensible i important com aquest. Inicialment la Regidoria de Drets Civils i Gènere havia previst assumir el servei amb personal propi, pel que aquesta decisió del nou govern no respon a una manca de recursos humans.

A tot això s’afegeix l’opacitat amb la qual s’ha realitzat aquest canvi i les incògnites sobre el funcionament del servei. El dimecres 4 de setembre, des del grup municipal de la Crida per Sabadell, vam preguntar a la Tinenta d’alcadessa Marta Morell sobre aquesta externalització. Se’ns va repetir per activa i per passiva que tot seguia igual que com ho havia deixat l’anterior grup de govern, el qual és fals. Avui dia 5, la regidora s’ha reiterat en la seva posició. Lamentem doncs l’externalització duta a terme, ja no només per l’àmbit de treball i per haver-ho fet de forma precipitada, sinó perquè a més a més s’ha dut a terme per part de Podem, un partit que durant la campanya electoral ha assegurat que treballaria per defensar els serveis públics i recuperar-ne de nous mitjançant la municipalització.

Des del grup municipal de la Crida hem entrat diverses preguntes al voltant del cost, de les característiques i de la qualitat del servei. Tractant-se d’un servei tan sensible, l’adequada formació del personal que treballarà les nits de Festa Major al Punt Lila és imprescindible. Tots aquests són factors fonamentals a tenir en compte per assegurar la bona prestació del servei, i aquesta informació hauria d’haver estat a l'abast de tota la ciutadania i de la resta d’agents socials implicats en el protocol de prevenció.

Nani Valero, portaveu del grup de la Crida per Sabadell, ha denunciat “que el Punt Lila l’integrin les treballadores de l’àmbit de gènere i d’atenció a la dona és un valor afegit pel tracte, per la formació i pel propi coneixement de la ciutat. Aquest canvi fet amb presses i sense informar és un molt mal símptoma de la definició de feminisme del govern municipal.”

L’empresa “Plataforma de comunicació” presta servei de Punt Lila, però no podem obviar que és un dels molts serveis que realitza (com per exemple la realització de regals personalitzats per empreses). Sense més informació només podem lamentar que es faci un canvi d’un servei intern i especialitzat a un servei gestionat per una empresa privada que, a priori, no sembla especialitzada en l’àmbit de violències masclistes.

Tampoc podem deixar de sumar a tots aquests dubtes el fet que la fundadora de l’empresa “Plataforma de comunicació” sigui Helena Royes, una persona que ha tingut vincles molt estrets amb el PSC.