Es tracta de la primera d’un cicle d’accions de denuncia que posaran sobre la taula diverses problemàtiques que afecten a la ciutadania de la nostra ciutat

Enllaç al vídeo de l'acció

El dilluns 15 de març les regidores Anna Lara i Nani Valero van realitzar una acció de denuncia junt amb en Pau Avellaneda (expert en mobilitat sostenible) i Sandra Alcaide (membre de la Crida). El punt de trobada va ser el complex de gent gran de la Via Alexandra. Des d'allà, el primer destí va ser l'Hospital Parc Taulí. Des d'allà es va dur a terme un segon itinerari fins al complex de gent gran del Parc Central.

Abans de pujar a l'autobús, la regidora Nani Valero ha començat explicant: “Les ciutats s’han anat veient abocades a recuperar l’espai per les persones durant aquesta pandemia, i això ens ha fet veure encara més la necessitat de disposar d’un espai públic de qualitat on puguem promoure l’activitat social, cultural i comercial. Cal definir les zones de pacificació del trànsit a tots els barris (inclus implantant mesures de baix cost per fer-les realitat involucrant al veïnat, i afavori així les activitats culturals, lúdiques i de lleure) i millorar l’accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques.”

La xarxa a peu ha de ser una estructura bàsica de la ciutat hem de poder dotar-nos d’uns espais públics segurs, pacificats i accessibles. En definitiva, hem d’invertir l’ordre de prioritats, i reduir el trànsit motoritzat i els aparcaments a la via pública.

La regidora Anna Lara ha continuat: “Cal donar solucions de mobilitat, si es que a més, la ciutat organitzada no para de demanar-ho, el col·lectiu de camins escolars, les revoltes veïnals, massa crítica i les diferents propostes de bicibus des de les escoles i AFAs.” El regidor Lluís Perarnau ha afegit: "Com exposava l’Anna Lara, tot acaba passant per donar solucions a la mobilitat: calen xarxes estructurals de recorreguts a peu, cal una xarxa de carrils ciclables i aparcaments de bicicletes i calen xarxes complementàries de transport públic urbà realment eficients.”

Una vegada han arribat al seu destí, s’han trobat amb el Pau Avellaneda, que ha explicat la proposta de la Crida pel que fa a la xarxa d’autobusos: “Perquè la xarxa de transport públic urbà sigui realment eficient i amb major cobertura territorial l’hem de redissenyar. El model que defensem és una marxa principal amb 4 línies principals nord-sud, est-oest connectades entre si i amb altres mitjans de transport i amb els busos de barri i serveis a la demanda. Això es complementaria amb una xarxa de busos de barri de curt recorregut, de mida més petita, per servir internament els barris i els connecten amb les línies de la xarxa estructural.”

Per tal de realitzar el trajecte des del complex de Via Alexandra fins al Taulí s’ha trigat 49 minuts, tot i estar molt a prop. A més a més, El segon trajecte, des d'allà fins al complex del Parc Central, van trigar 54 minuts.