La Crida per Sabadell demana al Ple que l’Ajuntament prepari refugis climàtics accessibles ja sigui per l’onada de fred com per la de calor.

 

La formació presenta una moció al Ple de l’Ajuntament de Sabadell per demanar que l’Ajuntament habiliti una xarxa de confort tèrmic amb criteris reals i asseguren que el que es va fer l’any passat és totalment insuficient.

 

Aquest divendres la Crida per Sabadell ha explicat en una nota de premsa que presenten una moció al Ple de l’Ajuntament per tal d’aconseguir refugis climàtics reals. La moció compta amb una sèrie de criteris imprescindibles per tal que el mapa publicat per l’Ajuntament de Sabadell sigui real i efectiu. 

 

La situació d’emergència climàtica actual fa que la Crida per Sabadell vulgui garantir aquests refugis no només en onada de calor, sinó en onades de fred i temporals. 

 

“Cal pensar en la situació de manera global. La calor no es pateix només durant el dia, igual que el fred no es pateix només durant la nit. Hem de garantir refugis climàtics sempre que siguin necessaris, no només entre setmana i en horaris puntuals.” Explica la regidora i candidata número 2 a les eleccions del 2023 Anna Lara.

 

La moció explica que durant l’any passat es va publicar un mapa amb 45 punts, i que només un terç eren equipaments, la majoria no obrien els caps de setmana. Estan d’acord amb l’àmplia horària, que ja s’aplicava amb el quadripartit, però la troben insuficient i posen com a exemple els horaris de les biblioteques al mes de juliol, amb una mitjana inferior a 6 hores diàries i sempre entre setmana. 

 

La moció de la Crida demana a govern fer un exercici realista d'anàlisi de l’oferta o recursos de què disposa l’ajuntament establint uns criteris clars de compliment. També posa el focus en la feina comunitària i amb perspectiva de gènere, per fer que la informació dels recursos que es posen a disposició arribin a tothom que ho necessiti. 

 

“Pensem que s’ha de revisar el com i el quan, per això demanem una anàlisi real dels recursos i criteris, però sobretot que es revisi l’àmbit temporal d’aplicació. Cada cop més anem abocades a necessitar refugis climàtics no només en onades de calor.” 

 

ACORDS

 

Primer.- Creació d’un grup motor de treball que lideri el procés i faciliti la coordinació entre diferents àrees de l’ajuntament per a una resposta des de diferents perspectives.

Segon.- Que s’estableixi uns criteris per considerar un equipament públic com a refugi climàtic. 

Tercer.- En cas de tractar-se d’un parc o plaça exterior haurà de tenir una elevada presència de verd urbà (superfície > 0,5 ha i índex NVDI (que indica la qualitat de la vegetació) > 0,4; haurà de ser accessible per a persones amb mobilitat reduïda i disposar de fonts d’aigua en funcionament i seients. 

Quart.- Que en funció d’aquests criteris es reelabori un pla d’inversions per a millores dels equipaments es difongui a través del lloc web i xarxes socials de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Que aquest pla d’inversions, amb les seves justificacions corresponent, vagi vinculat a una anàlisi d’impacte de gènere. 

Sisè.- Que s’estableixi diferents mapes en funció de l'època de l’any i més d’obertura que simplifiqui la lectura dels usuaris. 

Setè.- Que s'estableix una icona gràfica referent als espais designats com refugis climàtics i es col·loqui als diferents espais que ho siguin indicant l’època de l’any i l’hora en què es designa com a refugi així com altres elements informatius que es considerin rellevants. 

Vuitè.- Que la comunicació externa sigui adequada als perfils dels col·lectius objectius, com també entitats susceptibles a treballar amb aquests col·lectius.

Novè.- Incloure processos d’avaluació, seguiment i millora. 

Desè.- Que es doni comunicació d’aquesta moció al conjunt de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, associacions vinculades a la gent gran, infants i famílies.