La cessió es va aprovar per unanimitat el febrer de 2015. Serracant posa el seu càrrec a disposició del Govern, malgrat que no hi ha cap acusació.

llb_00788_006_llb1663_fDesprés que s’obrissin diligències prèvies, al jutjat número 2 de Sabadell, en relació amb la cessió d’ús d’un espai a Cal Balsach –tal com des del mateix Ajuntament ja es va informar– ahir dilluns, l’Ajuntament de Sabadell va tenir coneixement tant de l’autoria de les denúncies, interposades per Josep Ayuso i una tècnica municipal, contra el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, i dos càrrecs tècnics municipals, com del contingut d’aquestes denúncies.

“Sabem que la fermesa d’aquest Govern en la lluita contra la corrupció podia tenir represàlies com aquesta, tenint en compte que els dos denunciants estan investigats per una denúncia del 2014” ha afirmat l’alcalde Juli Fernàndez, que a més ha afegit que “la denúncia té la voluntat de desgastar i es pretén utilitzar una demanda, avalada pel Ple, per fer pagar un preu al Govern en aquesta lluita contra la corrupció“·

Aquests fets s’han donat a conèixer avui en el transcurs d’una roda de premsa que ha comptat, a més de l’assistència de Juli Fernàndez, amb el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, i la regidora de Transparència, Elena Hinojo.

La denúncia fa referència a la proposició presentada per tots els grups del Ple i aprovada per unanimitat en el mandat anterior, a favor de la cessió de l’espai lliure de Cal Balsach a l’associació Casal el Tallaret de la Creu Alta.

En aquest escrit de denúncia, interposada el dijous 26 de maig, es fa referència també a una d’anterior, de 29 d’abril, efectuada per una tècnica municipal, pel mateix expedient.

“Complir amb el mandat unànime del Ple per cedir Cal Balsach a les entitats del barri no pot ser un delicte”, ha afirmat Serracant, que ha volgut remarcar que “estem parlant d’una demanda històrica de les entitats del barri amb les quals l’Ajuntament està compromès”.

Tot i que la investigació s’inicia ara, i que no se’ls imputa cap fet, el jutge ha decidit investigar tant Serracant com els dos càrrecs tècnics municipals. És en aquest sentit que, per tal de donar compromís i promoure una política ètica, Serracant ha decidit posar el seu càrrec a disposició del Govern i, tal com ha afirmat durant la roda de premsa, “tot i que es tracta d’unes denúncies interposades per uns particulars, on encara no s’ha iniciat la investigació i, tot i que no hi ha cap acusació, com a mesura exemplificant faig un gest polític de fermesa i poso el meu càrrec temporalment a disposició del Govern i decideixo renunciar a les responsabilitats executives fins que es tanqui la investigació”.

És en aquest sentit que, seguint el compromís ètic i de qualitat democràtica compartit per totes les forces que integren l’actual equip de govern, i com a pràctica de transparència, que, fins que no finalitzi la investigació, des del Govern de la ciutat s’han pres la mesures següents:

  • Acceptar la renúncia temporal i deixar sense responsabilitats executives de govern el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant.
  • Aturar temporalment l’expedient administratiu iniciat per acomplir la proposició, aprovada per unanimitat al Ple municipal del febrer del 2015, a favor de la cessió de l’espai lliure de Cal Balsach a l’Associació Casal el Tallaret de la Creu Alta.
  • Obrir expedients informatius relacionats amb els fets.
  • Posar l’expedient administratiu en relació amb la cessió d’ús d’un espai a Cal Balsach a disposició pública perquè pugui ser consultat per la ciutadania.

Els antecedents de la cessió d’us a Cal Balsach

El Ple municipal del 3 de febrer de 2015 va presentar una proposició dels grups municipals del PSC, CiU, PP, EpS, EUiA i ICV a favor de la cessió de l'espai lliure de Cal Balsach a l'Associació Casal El Tallaret de la Creu Alta, que en aquell moment estava integrada per un grup de sis entitats de la Creu Alta, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Després d’elaborar tots els informes jurídics i tècnics preceptius, el Ple de gener d'aquest any va aprovar, inicialment, el plec de clàusules reguladores de la concessió́ administrativa de domini públic per a l’adequació́ interior i utilització́ privativa de part de l'immoble Cal Balsach i que iniciava, per tant, l’expedient amb el qual s’acomplia la proposició aprovada per unanimitat.

L’aprovació definitiva d’aquest plec de clàusules va ser aprovada pel Ple municipal d’aquest passat mes de maig.