L’Ajuntament de Sabadell organitza avui dilluns, 23 d’octubre, una jornada participativa dins el procés d’elaboració del nou Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI 2017-2020

La trobada, que és portarà a terme de 18.45 a 20.30 h, al Casal Pere Quart (Rambla, 69), té com a objectiu facilitar el debat i recollir les impressions i aportacions de totes les persones que hi vulguin prendre part, per convertir-les així en agents actius del canvi que comportarà el desplegament del Pla.

La jornada està oberta a associacions de dones, feministes, associacions LGTBI, entitats socials i totes les persones que, a títol individual, estiguin interessades a participar-hi.

Les administracions municipals tenen un rol central en la implementació de les polítiques de gènere i LGTBI, ja que constitueixen el marc de referència i permeten la planificació de l’actuació a curt, mitjà i llarg termini. En aquest sentit, és imprescindible que en la seva elaboració, es compti amb la implicació activa dels diversos col·lectius i entitats de l’àmbit, així com de grups polítics, associacions o moviments veïnals.

Diagnosi

Pel que fa a la redacció del Pla, una de les primeres fases és una diagnosi de la realitat local des de la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual, que permeti identificar les oportunitats de desenvolupament de polítiques envers les desigualtats. Aquesta anàlisi s’articularà, entre altres instruments, a través de grups focals, un dels quals es conformarà precisament amb les entitats i persones que participin a la jornada de dilluns.

Durant la diagnosi, es detectaran els principals obstacles per a la consecució de la igualtat de gènere i la promoció dels drets LGTBI; s’identificaran necessitats, dificultats i fortaleses; s’avaluarà el grau de sensibilització de l’administració respecte aquests àmbits i es veurà quins són els principals agents socials en la promoció de la igualtat i la diversitat sexual.

A més de la jornada de dilluns, el procés d’elaboració del Pla local preveu la realització d’altres metodologies participatives. Properament es realitzarà un qüestionari en línia per recollir percepcions, opinions, problemàtiques i propostes per part de la ciutadania.

Més informació a la plataforma Decidim