Des de la Crida per Sabadell us volem recordar que aquest dissabte 6 de juny tindrà lloc l’Assemblea General de totes les persones adherides a la nostra organització per debatre els documents sobre l’escenari post-electoral i els possibles pactes per a la investidura de la nova Alcaldia, així com de la possibilitat o no d’entrar a formar part del govern en base als acords que poguem assolir, en base al nostre programa i codi ètic amb altres formacions polítiques. L’Assemblea tindrà lloc a la Granja del Pas (Carrer Ramon Albó, 1 de Sabadell). Les inscripcions començaran a les 9:30h del matí, així que us demanem màxima puntualitat per tal de poder començar a les 10h.

Demà divendres, al migdia, acaba el termini de presentación d’esmenes. Per tal d’el·laborar correctament les esmenes podeu descarregar el model que heu d’utilitzar i que haureu de retornar al nostre correu ([email protected]):

En el document estratègic és on s’ha de debatre si es veu la possibilitat estratègica d’entrar o no al govern, és a dir, si es negocia o no per entrar a govern si s’obté acord satisfactori per part de la Crida. L’acord de govern es votarà en el punt de Presentació i debat del document d'acords amb la resta de forces polítiques.

El document de conjuntures de govern pensem que no té sentit que s’esmeni donat que l’avenç per part de la Comissió de Relacions Polítiques en les trobades amb les altres forces polítiques l’ha deixat desfassat en gran mesura, per aquest motiu, el mateix dissabte disposareu d’un escrit actualitzat amb l’actual estat de les negociacions amb els punta d’acord concrets amb les diferents forces politiquees amb qui ens hem reunit. Aquest nou document es podrà esmerar i es podran fer consideracions al moment. Finalment, el possible acord es votarà per blocs o temàtiques concretes. Si els termes de l’acord no es ratifiquen es deixa la possibilitat de seguir amb les negociacions i fer una nova trobada la següent setmana.

Podeu descarregar els documents de debat al següent enllaç:

Ordre del dia


9.30h. Inscripcions (només podran votar les persones adherides abans del 25-05-2015).


10.00h.Constitució de la Mesa i presentació de l'Assemblea

10.15h. Presentació de l'estat actual organitzatiu de la Crida

10.30h. Breu presentació del calendari post-investidura

10.40h. Presentació i debat del document estratègic

  • Presentació del document

Lectura, discussió i votació d'esmenes


11.20h. Pausa


11.40h. Presentació i debat document de negociació.

  • Presentació del document
  • Torn obert de paraules
  • Aprovació del document

12.40h. Presentació i debat document d'acords amb la resta de forces

  • Presentació dels acords
  • Votació dels acords per blocs


13.30h. Clausura i Parlament final