L’Ajuntament no té prevista una resposta a la calor de cara al final del curs escolar i els Casals d’Estiu.

Article opinió Oriol Rifer i Aurora Murillo, regidores de la Crida per Sabadell

Fa diversos anys, que la calor a les escoles durant l’estiu preocupa a tota la comunitat educativa. Enguany, es preveu que l’impacte de les altes temperatures es vegi agreujat per la sequera. Ara per ara, l’Ajuntament no té prevista cap mesura de cara a aquest estiu. Aquesta és la resposta obtinguda per part del regidor d’educació Manuel Robles durant la reunió que vam mantenir amb ell el passat 16 de febrer. Segons se’ns va explicar, s’ha dut a terme un projecte per a la millora dels patis escolars que pretén garantir més ombres i més arbrat als centres educatius públics, però no està previst que estigui executat fins al primer trimestre de 2025. 

Des de la Crida considerem que cal prendre mesures urgents per donar resposta al problema per aquest mateix estiu, encara que sigui de forma temporal. I si realment el Govern no preveu cap mesura, demanem que, almenys, afronti la realitat, actuï amb transparència i ho comuniqui a la comunitat educativa perquè professorat, famílies i monitoratge puguin activar els mecanismes que considerin necessaris i que estiguin al seu abast per mantenir l’activitat escolar i de lleure d’estiu amb qualitat i reduint riscos. L’any passat ja es van generar situacions rocambolesques quan es van haver de retirar certs elements d’ombra instal·lats a iniciativa d’algunes AFI. En aquesta línia, hem demanat l’acompanyament tècnic del mateix Ajuntament als centres educatius.


Per altra banda, vam tenir l’oportunitat de compartir amb el regidor la nostra preocupació per la situació que s’està vivint a l’Escola Andreu Castells de Can Rull. Des del nostre punt de vista, el conflicte ha transcendit més enllà de les portes del Centre i és ja una qüestió que afecta a tot el barri. Ens alarma que ni l’Ajuntament ni Serveis Territorials fossin capaços de detectar i actuar davant d’un malestar que ja feia temps que s’arrossegava. L’administració local forma part de la comunitat educativa i, per tant, ha de desenvolupar les seves funcions com a tal. Un dels òrgans de participació principals és el Consell Escolar, on creiem que hi ha marge de millora, a l’Andreu Castells, però també en tots els altres centres educatius de la ciutat. L’Ajuntament és una part més del Consell de cada escola i sempre hi té un/a tècnic/a de referència com a representant de l’administració. 

Des del nostre punt de vista, cal un rol més actiu d’aquest figura, mantenint un contacte estret amb famílies, equips directius i professorat i desenvolupant una funció de diagnòstic i d’implicació a la comunitat educativa, mediant en possibles situacions de conflicte quan sigui precís. Així mateix, cal insistir per tal que totes les parts que participen d’aquest òrgan coneguin els seus drets i deures, com, per exemple, el dret a l’accés a la informació a partir de la documentació que cal que s’enviï amb antelació quan impliquin punts a l’ordre del dia que hagin de ser votats i/o que puguin generar dubtes.


Finalment, vam emplaçar-nos a una altra trobada per tal de poder tractar diversos temes que ens preocupen, com els Casals d’estiu, els patis oberts o la manca de recursos per a l’atenció a la diversitat. Més enllà de la competència del Departament d’Educació en l’àmbit de la inclusió, l’Ajuntament pot actuar en altres aspectes com ara en les activitats de lleure, siguin extraescolars, activitats d'estiu o esplais de dissabte.


Calen polítiques valentes i deixar d’enganyar a la comunitat educativa!