Les 40 famílies que hi viuen van signar el passat divendres un contracte de lloguer amb l’AHC, amb l’acompanyament de l’Ajuntament

 

Les 40 unitats de convivència que viuen al bloc de pisos ocupat del carrer de Sant Ferran, al barri de Gràcia, van regularitzar el passat divendres la seva situació signant un contracte de lloguer social dels habitatges, una vegada que ja s’ha acreditat la seva situació de vulnerabilitat. Es tracta de la primera signatura en un bloc amb la gestió cedida a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i en aquestes condicions de lloguer.

Aquesta regularització arriba cinc anys després que l’obra social de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) Sabadell ocupés el bloc. L’edifici, propietat de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) –també anomenada banc dolent–, es va cedir mitjançant un conveni a l’AHC per un termini de cinc anys des de la formalització dels lloguers.

Així ho han fet públic avui, davant mateix del bloc, Maties Serracant, alcalde de Sabadell; Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya; Rosa Pahissa, portaveu de la PAHC Sabadell; Glòria Rubio, regidora d’Habitatge; Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social; Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i Albert Toledo, director de Promoció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Durant aquest temps, l’Ajuntament ha dut a terme la intermediació amb l’Agència d’Habitatge per avançar en el procés de negociació necessari entre les parts, a més d’acompanyar les famílies i dur a terme les gestions, prestacions i tràmits necessaris per regularitzar la situació.

Maties Serracant ha assenyalat que "ens satisfà molt aquesta notícia que donem avui perquè administració pública i representants de la PAHC hem arribat a una acord per donar la sortida més digna possible a persones que patien risc d’exclusió residencial."

Així mateix, Serracant ha volgut fer èmfasi en el fet que "Sabadell és la primera ciutat on es regularitza un espai social d’habitatge en aquestes condicions, es garanteix un dret essencial per a la vida de les persones i es retorna un bé a la propietat pública." A més, l’alcalde ha donat les gràcies a la feina feta pels serveis tècnics de les regidories d’Habitatge i d’Acció Social de l’Ajuntament i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com també per les famílies i els integrants de la PAH.

 

Un acord sociocomunitari innovador

Els lloguers que se signen són socials, amb rendes mensuals de 150 €. En el cas que aquesta renda superi el 30% dels ingressos, les famílies podran disposar dels ajuts al lloguer previstos en aquests casos.

Juntament amb el contracte de lloguer les unitats de convivència també signen un acord social i un altre de sociocomunitari. La signatura de l’acord sociocomunitari és innovadora i es planteja amb l’objectiu d’establir un model de funcionament comunitari per a aquest bloc, d’acord amb la seva idiosincràsia i entès com a proposta pilot de nous models de funcionament que es puguin implantar en altres experiències comunitàries. La proposta és que el bloc s’organitzi i es gestioni de manera horitzontal i assembleària.

Així, l’assemblea del bloc estarà constituïda per tots els veïns i veïnes majors de 16 anys i acompanyada per membres de la comissió de l’obra social de la PAHC Sabadell. En aquest marc, també es crearà una comissió de seguiment en què, a més de representants del veïnatge i de la comissió de l’obra social de la PAHC, hi participaran les regidories d’Acció Social i d’Habitatge de l’Ajuntament.

Serracant ha afegit que "no podem entendre la justícia social si no és apoderant la ciutadania perquè recuperi i faci valer els drets a una vida digna. Per això des de l’Ajuntament de Sabadell seguirem treballant perquè aquesta realitat sigui sempre pública i perquè les entitats financeres no dictin ni marquin el tempo dels drets socials."