Sabadell ha estat capdavantera en el desplegament d’aquesta normativa arribant a iniciar processos per sancionar les companyies que incomplissin la garantia de subministrament energètic a ciutadans vulnerables

0000-16-1 Davant l’anunci que Endesa ha començat a implementar el mecanisme per comunicar als Ajuntaments els avisos de tall de subministrament per impagament, el Govern de Sabadell valora de manera positiva el fet que la companyia avanci en la seva implicació per fer possible el desplegament a la ciutat de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Amb la comunicació de la companyia a l’administració local, els serveis socials municipals elaboraran un informe per comprovar si la persona o unitat familiar afectada es troba en risc d’exclusió residencial. Si és així, no es podrà interrompre el subministrament energètic. Amb tot plegat, s’evitaran talls de serveis bàsics a ciutadans i ciutadanes vulnerables i s’avança en la lluita contra la pobresa energètica.

Des de fa mesos representants del Govern municipal venen mantenint contactes amb Endesa perquè apliqui la 24/2015. Al mes de febrer, l’Ajuntament ja va avisar la companyia que si no complia amb el procediment de demanar als serveis socials un informe de risc d’exclusió previ al tall de llum, s’iniciarien processos sancionadors. Al juny es van iniciar els procediments de sanció i la reacció de l'empresa no s'ha fet esperar.

Cal recordar que Sabadell ha estat capdavantera en el desplegament de la 24/2015. A banda dels processos de sanció i les converses amb les empreses subministradores, l’Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu d’atenció específic per a persones en risc de pobresa energètica i ha elaborat informes de situació de risc d’exclusió residencial independentment de si han estat o no sol·licitats per les companyies, entre moltes altres accions.