Els resultats finals d'aquesta edició, que comporta certes novetats, es donaran a conèixer a finals de gener de 2019

 

Seguint les línies del Pla d’Actuació de Participació Ciutadana 2018, que pretén ser instrument per continuar aprofundint en la reordenació i la millora de les eines i els espais de participació a la ciutat, l’Ajuntament de Sabadell posarà a disposició de les entitats i la ciutadania en general la possibilitat d’implicar-se en els projectes de ciutat i de barri per mitjà del procés participatiu sobre el pressupost municipal Construint Ciutat 2019. En aquesta tercera edició s’han incorporat algunes novetats en relació a les edicions anteriors.

El que no canvia són els elements bàsics del procés, que persegueix l’objectiu que entitats i ciutadania presentin propostes per a la millora de l’espai públic, els equipaments municipals i la cohesió social. L’Ajuntament posa a disposició d’aquests projectes un milió d’euros del pressupost municipal 2019.

Com en l’edició anterior, les propostes han d’incidir en dos àmbits concrets: d’una banda, la millora de l’espai públic o equipaments municipals i, d’una altra, la millora de la cohesió social de la ciutat o d’un barri. Cada àmbit disposarà de 500.000 euros i les propostes podran tenir un pressupost màxim de 100.000 euros.

Durant la presentació, avui, del projecte, la regidora de Participació, Glòria Rubio, ha assenyalat que “l’equip de Govern continua compromès amb les polítiques de participació. És important que es consolidi el Construint Ciutat perquè cada vegada més persones incideixin en la destinació d’aquest milió d’euros”. La regidora ha afegit que “el Construint Ciutat ha estat una porta d’entrada i una oportunitat per a projectes que a no ser per això no s’haguessin desenvolupat mai”.

 

Novetats

En relació amb anys anteriors i fruit del qüestionari i de les sessions de valoració del Construint Ciutat 2018, efectuats el passat mes de març, s’han incorporat algunes novetats, de les quals destaca que els projectes seleccionats en l’àmbit dels serveis comunitaris es finançaran mitjançant l’atorgament de subvencions.

Altres novetats són les sessions de treball que es faran prèvies a la presentació de propostes, per tal d’orientar-les i posar idees en comú; l’increment de l’acompanyament i formació per a les persones que ho necessitin, durant la fase de suports de les propostes (quan una vegada presentades i validades tècnicament, les propostes reben suports de la ciutadania, sent obligatori donar suports a 4 projectes per persona); i una campanya de difusió del procés on es preveu que la ciutadania prengui part de forma més activa.

 

Fases

Les fases fonamentals del procés participatiu són:

  1. Sessions de treball de la ciutadania i entitats: setembre de 2018.
  2. Presentació de propostes: del 17 de setembre al 29 d’octubre de 2018.
  3. Valoració tècnica i de viabilitat entre departaments municipals i ciutadania o entitats: del 8 de novembre al 14 de desembre de 2018.
  4. Fase de suport a les propostes: del 8 al 21 de gener de 2019.
  5. Presentació dels resultats finals: del 22 al 28 de gener de 2019.
  6. Evolució

Durant les dues primeres edicions del Construint Ciutat, més de 10.000 persones hi han participat donant suport als projectes presentats. Més de 120 propostes han optat a ser escollides per a la seva execució, dels quals una vuitantena van ser validades i, finalment, 66 s’han executat o s’estan duent a terme.