Lluís Perarnau, regidor de la Crida per Sabadell

 

Fa uns dies van coincidir al ple municipal dos temes referents a contractes que van ser objecte de debat. Dos contractes d’àmbits diferents, el de l’enllumenat públic i el del Servei d’Atenció a Domicili (SAD), però que a la Crida per Sabadell abordem des de la mateixa perspectiva de defensar l’interès públic i els drets laborals.

Comencem pel contracte de l’enllumenat públic. En aquest cas tenim un contracte que s’adjudica el 2012 fins al 2023. El govern municipal, a instàncies de la UTE formada per Aluvisa i FCC, planteja la modificació i pròrroga del contracte per a la instal·lació de 17.502 punts de llum LED. A la Crida per Sabadell estem a favor de l’estalvi energètic i econòmic que es deriva del canvi de llums. Però estem en contra del procediment. Per la via triada pel govern PSC, l’Ajuntament cedeix el benefici de l’estalvi a l’empresa privada. L’Ajuntament podria fer directament la inversió de comprar i substituir els punts de llums LED i així garantiria que tot l’estalvi econòmic revertís en els comptes municipals. Fent-ho a través de l’opció plantejada per la UTE, l’estalvi econòmic com a mínim s’ha de repartir entre la UTE i l’Ajuntament. I com queda repartit aquest estalvi? Es pot saber?

Anem pas a pas. En primer lloc, la inversió en la compra i substitució dels llums LED la fa la UTE. A continuació, sobre l’import de la inversió real se li afegeix el 16% en concepte de Despeses Generals i el 6% de Benefici industrial. Resultat: 8.174.000 €. I finalment, s’ha afegir el finançament amb un 0,5% d’interès anual. Ja són 8.325.000 €. Als quals falta afegir el 21% d’IVA. L’Ajuntament anirà pagant la inversió feta per la UTE en les quotes mensuals de manteniment d’enllumenat públic, que no es veuen incrementades. Però, això sí, el contracte es veu prorrogat per 5 anys més a partir del 2023. Així, el que tenim és que el cost anual per aquest servei de manteniment d’enllumenat públic no s’incrementarà, però tampoc baixarà, i el contracte s’allarga fins el 2028. Per la banda de l’empresa contractista és impossible determinar el benefici que pugui obtenir sense conèixer els descomptes que li puguin aplicar els seus proveïdors. En síntesi, la via de la modificació i pròrroga del contracte per la qual ha optat el govern municipal és la via de major opacitat respecte els beneficis econòmics que obté la UTE. Per altres vies, a més a més, l’estalvi revertiria en major mesura en l’erari públic.

 

Atenció a Domicili: nou plec sense atendre les reivindicacions laborals

El contracte del SAD és el segon de l’Ajuntament de Sabadell per import (12 milions d’euros en 2 anys), només superat pel contracte de recollida de residus i neteja viària. El govern va dur a ple un nou plec de condicions per al contracte dels anys 2022-2023 en què no va recollir cap de les reivindicacions de les treballadores. En el mandat anterior és va apujar el salari de les Auxiliars de la Llar en establir el mínim de 15.000 € anuals. Ara es podia haver avançat en la mateixa línia, establint requisits mínims a les empreses concursants en matèria de condicions laborals i salarials. Partim d’una diferència salarial de les treballadores del SAD amb les empleades municipals d’un 40%. Inexcusable que no s’hagi fet res al respecte.

Accent Social és l’empresa que presta el servei actualment (grup Clece). Al seu portal web podem llegir que celebra «les millores recollides en favor de les professionals de l’atenció domiciliària, amb especial incís en els increments retributius que contempla» el 5è conveni d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya i s’expressa a favor de «trencar la bretxa salarial existent en el sector». Però fixem-nos en el curiós calendari dels increments pactats en aquest 5è conveni: 2019  +1%, 2020  +1%, 2021  +4%, 2022  +8%. Un calendari que s’adequa com anell al dit a la durada dels contractes en el sector de 2 anys amb 2 possibles pròrrogues anuals (2+1+1). Així, les empreses que presumeixen de «trencar la bretxa salarial» en realitat ja compten amb el fet que siguin els ajuntaments qui, més d’hora que tard, se n’acabin fent càrrec. En el cas de Sabadell, Accent Social renuncia a la 2a pròrroga (que li permetria estendre l’actual contracte fins a l’any 2022) i així es deslliura de l’increment previst retributiu previst per a aquell any (+8%) i li passa la pilota a l’Ajuntament. Amb el nou concurs, aquest ja ha incrementat un 16% el preu de l’hora de servei per pagar a l’empresa contractada. Vaja, que allò de què l’empresa presumeix en realitat ho paga l’administració. Avantatges irrefutables (per a les empreses) de la tan famosa col·laboració público-privada.

Una altra qüestió és la del compliment de les millores que les empreses inclouen en les ofertes per optar al contracte. En l’auditoria del servei que s’ha fet en el tercer any del contracte del SAD ha quedat reflectit que hi ha incompliments en aspectes com en la formació i en qüestions de coordinació i d’organització. Es troba a faltar per part de l’Ajuntament un control més estricte i garantir que les millores que les empreses han presentat a les seves ofertes s’acompleixin fil per randa. A la Crida per Sabadell no deixarem mai de defensar l’interès públic i les condicions laborals, especialment les dels sectors més precaris i feminitzats, com és el cas de l’Atenció Domiciliària.