Es vol enfortir el teixit associatiu, crear les eines necessàries per desenvolupar projectes comunitaris i acabar amb l’arbitrarietat de les cessions de l’anterior govern municipal

LocalsEl Ple municipal del passat dijous va aprovar inicialment el Reglament per a la cessió a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre de l’ús estable d’espais municipals amb els vots favorables dels grups de govern. Després de mesos de treball intern i d’un procés participatiu amb les entitats i la resta de grups municipals de l’oposició, el govern va dur al Ple la proposta de Reglament per tal d’enfortir el teixit associatiu, crear les eines per desenvolupar projectes comunitaris i acabar amb l’arbitrarietat i el clientelisme amb què l’anterior govern del PSC havia efectuat aquestes cessions. Amb el Reglament s’establiran una sèrie de criteris i condicions per optimitzar al màxim els usos dels espais municipals i es crearà una comissió d’avaluació i seguiment de les entitats i projectes que avaluarà els informes i durà les propostes al Ple per a la seva possible aprovació.

L’heterogeneïtat i la diversitat del teixit associatiu de Sabadell és un aspecte essencial d’aquest que s’ha tingut en compte en el redactat d’aquest Reglament i que haurà de servir per afrontar les diferents necessitats que existeixen i puguin sorgir. L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de fomentar de manera activa l’associacionisme i el treball comunitari, col·laborant en el seu desenvolupament i creixement, respectant en tot moment la seva independència i la seva autonomia, sense caure en el proteccionisme ni en el clientelisme. El teixit associatiu ha de tendir a autogestionar-se independentment de les administracions, apoderant a les persones que l’integren i facilitant la seva autonomia.

Glòria Rubio, Tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha celebrat l’aprovació inicial del Reglament i ha afirmat que “no estem d’acord amb les relacions de clientelisme entre les entitats i l’Ajuntament, com passava fins ara, sinó que les relacions que construïm han de ser sanes i transparents”. “El teixit associatiu ha de tendir a autogestionar-se independentment de les administracions, apoderant a les persones que l’integren i facilitant la seva autonomia”, ha afegit la regidora.

L’Ajuntament haurà de donar suport i col·laborar per garantir que els projectes associatius viables puguin desenvolupar-se. Entre les formes de donar suport, destaca de manera notable la cessió de locals per a desenvolupar activitats d’interès públic i social. En aquest sentit, l’Ajuntament també té la voluntat de treballar per generar processos de gestió comunitària d’equipaments de la ciutat, entenent per gestió comunitària les iniciatives de gestió d’espais públics per part d’entitats, col·lectius, plataformes, moviments socials, amb major o menor grau d’autonomia de l’Administració. Per aquest motiu, aquest Reglament prioritza la utilització conjunta i col·lectiva dels immobles de titularitat municipal amb la voluntat de fomentar vincles i treball en xarxa entre les diverses entitats.