El govern pagarà 1,3 milions d’euros a l’adjudicatària SMATSA pels serveis extraordinaris del 2021 quan està demostrat que l’empresa està incomplint de forma sistemàtica les seves obligacions

 

La tasca de fiscalització protagonitzada pel Govern de Transformació va revelar greus incompliments en el contracte de neteja viària i gestió de residus per part de l’empresa adjudicatària del contracte. L’empresa SMATSA va estar cobrant per serveis que no havia prestat, pel qual es van aplicar mesures per ajustar el pagament dels serveis a aquells que realment s’havien dut a terme. Per una banda, la Instrucció Tècnica de Facturació havia de regular com es cobrava a partir d’aquell moment i, per l’altra, es va reclamar de forma retroactiva els imports cobrats de més.

El regidor Lluís Perarnau exposa: “El govern del PSC no està aplicant la Instrucció Tècnica de Facturació i frenant tot el que pot les liquidacions, demostrant que novament hi torna a haver un tracte de favor envers SMATSA. Recordem que fa només uns dies la jutgessa del cas Mercuri ha tancat la instrucció de la peça que investiga l’adjudicació d’aquest contracte per part del PSC. El govern de Marta Farrés manté la dinàmica d'intercanvi de favors amb què es va gestar el contracte fraudulent entre el PSC i l'empresa concessionària abans del 2012.”

Entre els anys 2014 i 2016, l’empresa SMATSA va cobrar 3,5 milions d’euros que no li pertocaven. Des de la regidoria de Serveis Municipals, amb Lluís Perarnau al capdavant, es van reclamar aquests imports. La liquidació del 2014 ja ha tornat a les arques públiques i les de 2015 i 2016 estan pendents de cobrament perquè el govern del PSC va optar per fraccionar el pagament quan el propi Ajuntament de Sabadell li va denegar aquesta petició a l’empresa només uns mesos abans. La liquidació de l’any 2017, que té un import de 1,3 milions d’euros, estava en marxa quan es va produir el canvi de govern l’any 2019. No ha estat fins aquest dilluns que ens han informat que han presentat la liquidació del 2017. El 31 de desembre de 2021 es tancava el termini per reclamar-li aquests diners a l’empresa

Lluís Perarnau continua: “El PSC no només ha trigat més de dos anys en reclamar a l’empresa 1,3 milions que deu l’empresa a la ciutat, sinó que això ens porta a posar en dubte que facin el que els hi pertoca reclamant els imports cobrats de més durant els anys posteriors. Van tard i han demostrat que no tenen cap interès en fiscalitzar SMATSA.”

Però això no és tot, dilluns es porta al Ple de pressupostos un punt que inclou un pagament de serveis extres per un valor de 1,3 milions d’euros (ampliació de 5% respecte al global del contracte) que, casualment o no, coincideix amb l’import que se li reclamarà a l’empresa amb la liquidació. Entre els serveis extraordinaris hi ha una part justificada (accions per la Covid-19 o adquisició de contenidors nous), però tota la resta genera molts dubtes i preguntes.

El regidor explica: “Si està demostrat que l’empresa no està duent a terme una part important dels serveis ordinaris contractats i sabem que no s’ha ampliat la plantilla… Com es poden realitzar un volum de serveis extraordinaris de més d'un milió d’euros i alhora complir amb tots els serveis establerts per contracte? El govern diu no tenir dades sobre el grau de compliment del contracte. Això implica que el govern està pagant més d'1M€ per serveis extraordinaris sense saber quin és el grau de compliment dels serveis "ordinaris" segons contracte, el qual és molt greu.”