L’equip professional guanyador haurà de redactar el projecte de la primera fase per valor d’1,7 M d’euros

 

El projecte P.A.R.C. (Previous At­mospheres Recovery Chapters), és a dir, Capítols per a la Recuperació d’Atmosferes Prèvies (C.R.A.P.), és el projecte guanyador d’entre els sis projectes finalistes del concurs de projectes per a la transformació i recuperació del Parc del Nord que l’Ajuntament ha dut a terme per elaborar les bases del projecte del parc i els espais lliures de la zona septentrional de Saba­dell. La proposta és la presentada per l’equip professional format per Adrià Escolano Ferrer i Inlandsis Mar & Boris SARL d’Architecture et Paysage, que formaran una Unió Temporal d’Empreses.

El projecte guanyador ha estat escollit per un jurat format, a més dels representants municipals –tècnics i polítics–, per professionals especialistes en la matèria, entre els quals representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), a més de dos delegats del veïnat.

En la valoració de les diferents propostes, el jurat ha valorat molt positivament, de la proposta guanyadora, que està basada en el reconeixement del canvi en el temps del corredor verd i el procés d’erosió que ha patit el torrent del Capellà i la idea de recuperació de l’equilibri entre la ciutat i el to­rrent, en què destaquen els elements naturals i la creació d’espais urbans lligats a la ciutat.

A més, aposta per una mobilitat sostenible, amb la construcció una xarxa de carrils bici, una xarxa de camins de vianants, així com la connexió del parc amb el barri de Can Puiggener, tot reduint i desplaçant la rotonda de la carretera de Prats de Lluçanès.

L’adjudicació dels treballs ha estat per un import de 109.470,00 €, que comprèn tant la redacció del projecte executiu de la fase 1 (76.629,00 €) com la direcció d’obres de la fase 1 (32.841,00 €).

El Govern municipal ha destinat prop de 2,5 M d’euros a l’àmbit del parc urbà: 91.000 € per a l’arranjament d’uns camins al parc del Nord, ja en execució; 400.000 € a la transformació i dignificació de la plaça de Navacerrada (en tràmit de licitació) i els prop de 130.000 € a aquest concurs per a la redacció del projecte executiu de la primera fase. Les actuacions d’aquesta primera fase compten amb prop de l’1.8 M d’euros restant.

 

El concurs del parc del Nord

Cal recordar que els criteris temàtics a puntuar les 6 propostes finalistes eren: l’estructura integral del parc del Nord, la connectivitat entre barris i el tractament de cornises del Ripoll; la infraestructura verda i paisatge: biodiversitat i fauna; l’aigua, permeabilitat i sostenibilitat; la mobilitat sostenible; el programa funcional: usos i equipaments, i el disseny i tipus de materials del mobiliari i dels espais pavimentats.

Al concurs s’hi van presentar 33 participants, 2 dels quals van quedar exclosos. I el jurat n’havia seleccionat 3 en la modalitat A –referida a una idea conceptual per al parc– i 3 per a la modalitat B –que havia de presentar experiència en una actuació similar i un equip de treball en actuacions semblants.