L’Ajuntament de Sabadell ha destinat un habitatge per al desenvolupament del projecte pilot Housing First (L’habitatge primer), que consisteix en una alternativa per la qual la persona sense sostre passa directament del carrer a un habitatge digne i permanent. Paral·lelament, rep el suport que necessita i se l’orienta cap a la recuperació o reinserció de les dificultats que pugui presentar la persona. Aquesta llar se suma a les tres que ja allotja persones de Sabadell en poblacions properes.

El projecte de Housing First es fonamenta a facilitar l’accés a un habitatge digne a la persona sense llar com a primer pas per poder treballar altres aspectes necessaris perquè es reinsereixi socialment, com ara l’autonomia personal i econòmica, aspectes conductuals o factors psicològics. A Sabadell, l’Associació ActuaVallès duu a terme el projecte pilot que impulsa la Generalitat de Catalunya.

Aquesta llar pertany al parc municipal d’habitatges i està condicionada per atendre les necessitats que requereix el projecte. Acollirà, en règim de lloguer, una persona, d’un total de 10 que han estat incloses d’aquest programa pilot. S’estableixen una sèrie de condicions i compromisos, com ara que la persona allotjada no ha de destinar més del 30% dels seus ingressos a l’habitatge; han de mantenir una bona convivència amb la resta de veïns i han de permetre la visita del personal tècnic almenys un cop a al setmana.

Les característiques dels habitatges i la gran demanda per a famílies en situació d’urgència dificulten la disponibilitat de llars per destinar al projecte. És per això que actualment ja hi ha allotjades tres dones i un home, veïns de Sabadell, en 4 habitatges de lloguer, proporcionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ubicats a localitats veïnes. Ara, ja es disposa de la primera llar a Sabadell amb l’objectiu de poder ampliar el número d’apartaments i donar allotjament a totes les persones incloses al programa.

Per la seva part, la regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, manifesta que “volem contribuir al fet que aquestes persones puguin disposar d’un sostre digne, que els ajudi a participar de la vida social de la seva comunitat i entorn propers. Per això estem estudiant diferents propostes per poder disposar de més habitatges que s’adeqüin a les característiques d’aquest projecte.”

 

Projecte pilot

El sensellarisme és un fenomen que recull diferents situacions: persones que viuen al carrer; persones sense habitatge que poden allotjar-se temporalment en equipaments o en altres recursos similars; aquelles en habitatges insegurs (per exemple, habitacions compartides o allotjaments amb dificultats per mantenir-los); o d’altres amb habitatges inadequats, amb risc per a la integritat de la mateixa persona.

El Govern municipal va impulsar un treball en xarxa amb les entitats de la ciutat, amb l’objectiu de treballar de forma coordinada aquesta problemàtica. Les entitats que participen a la Taula de Sensellarisme, coordinada pel Servei d'Urgències i Emergències Socials (SUES), són: Càritas, Creu Roja, ActuaVallès, Sabadell Sostre i Ningú sense Sostre.

Sabadell va entrar a formar part el 2016 del projecte pilot impulsat per la Conselleria d’Afers Socials i Treball de la Generalitat de Catalunya, on s’aborden les modalitats d’atenció i intervenció sobre la població en situació de sensellarisme. En el marc de la Taula de Sensellarisme es van presentar diferents projectes per part de les entitats integrants de la taula i es va sol·licitar suport econòmic per abordar i impulsar atenció i dedicació a més de 100 persones detectades per aquesta Taula, aconseguint el suport de la Generalitat a la pràctica totalitat de tots les projectes presentats.

ActuaVallès va presentar el projecte d’intervenció Housing First, amb l’objectiu d’intervenir sobre 10 persones, d’un total de més de 20 susceptibles d’entrar en el projecte, i prioritzant les dones al carrer, per l’alt risc d’agressió que pateixen. La Conselleria d’Afers Socials va subvencionar la proposta per a la contractació del personal per als anys 2017-2018, i és arran d’aquesta realitat que s’inicia la proposta d’intervenció a la ciutat.

Tal com explica el director d’ActuaVallès, Alberto Capitán, “desenvolupar aquest projecte té implicacions per a Sabadell, que van més enllà de les persones ateses. D’una banda, ens obliga a teixir aliances entre diverses entitats, Ajuntament i Generalitat, per donar una resposta global al fenomen del sensellarisme. I, d’altra banda, ens permet aplicar la innovació a la intervenció social, deixant enrere els models purament assistencials sense valor afegit ni capacitat d’apoderament de les persones”.