El document, que descriu també una agenda d’actuacions fins al 2025, ja està llest i a punt per ser aprovat

 

El Programa d’actuació del parc del fluvial del riu Ripoll ha quedat a punt per ser aprovat. Després de 4 mesos d’elaboració, en què s’ha comptat amb la participació de diverses entitats ciutadanes, el Programa no es va poder presentar al març a causa de l’avançament del període electoral.

El Programa, que inclou una agenda d’actuacions fins a l’any 2025, té per objecte planificar les actuacions que s’hi duran a terme sobre els accessos, l’ordenament urbanístic i industrial, la recuperació del patrimoni i el paisatge amb l’objectiu de seguir millorant els valors ambientals, el lleure i les activitats compatibles amb l’entorn.

Maties Serracant, alcalde en funcions de Sabadell, ha assenyalat que "el Govern deixa molta feina feta, planificada i a punt per ser executada, i aquest programa d’actuacions pel Ripoll n’és un clar exemple”. Així mateix, ha posat en valor que “aquest document està punt per ser aprovat i de ben segur trobarà el suport de les entitats implicades perquè sorgeix, en bona mesura, de la seva demanda."

El Pla reconeix el parc fluvial com un espai únic i singular del terme municipal, per això destaca la intenció d’acostar-lo més al nucli urbà. L’objectiu és millorar l’accés al riu i organitzar-hi activitats diverses, a més d’assegurar la preservació dels elements patrimonials i naturals que l’espai allotja.

Així, Serracant ha volgut fer èmfasi en el fet que "cal trencar la idea que el Ripoll i el seu parc fluvial són un límit de la ciutat. Aquest parc forma part del paisatge i de l’estructura urbana de Sabadell i uneix fins a deu barris, a més de connectar la nostra població amb tres municipis més."

 

Natura, accessibilitat i activitat

 • Natura. El Programa és una estratègia amb la clara vocació de fer aflorar el potencial d’aquesta gran àrea natural imprescindible per a la ciutat i la conurbació de Sabadell. Un espai natural que ha de penetrar a la ciutat, un espai verd que arribi i una reserva ambiental oberta t i que requereix d’una especial protecció. És a dir, el Ripoll és un patrimoni natural i ambiental que actua de membrana i que ens ha de permetre acostar i reduir distàncies entre les dues lleres de la ciutat.

 • Accessibilitat entesa com la possibilitat d’accedir de forma ràpida i sense barreres al conjunt del parc fluvial, per la qual cosa caldrà potenciar els àmbits de proximitat a les estacions ferroviàries i de bus, construir nous accessos als diversos nivells i facilitar l’arribada als nous equipaments públics previstos com un pilar fonamental per a l’estratègia Ripoll 2025, com per exemple el Molí d’en Torrella, prioritzant sempre la connectivitat amb transport públic versus el transport privat.

 • Activitat entesa com la relació i les sinergies territorials que han de portar aquest projecte a l’èxit és la comprensió de la relació de futur entre la Gran Via com espai cridat a ser una nova centralitat a la ciutat. Per consegüent, el Pla incorpora al programa d’actuacions un espai on s’han de trobar de forma habitual el conjunt d’agents implicats al territori que permeti determinar la millor localització estratègica per a indústries del coneixement i la seva relació amb els espais de coneixement que ja trobem avui dia a l’espai de la Gran Via entre parc del Taulí, la UAB i l’ESDi, entenent aquest espai com la terrassa superior del parc fluvial del riu Ripoll.

Un accés fàcil des del Taulí i des de la plaça de Sant Salvador

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al parc fluvial, el Programa planteja instal·lar un ascensor inclinat per connectar directament el carrer de Francesc Isard amb el camí que mena a la Fàbrica Castelló. A dalt, hi hauria un equipament i un aparcament, mentre que a baix es crearia un espai públic. Es tracta, doncs, de crear un atri per accedir al riu pel Molí d'en Torrella. L’accés es planteja com un recorregut accessible amb un pendent suau.

En el cas de la plaça de Sant Salvador, es planteja millorar la connexió per afavorir la connexió amb el barri de Torre-romeu. Així, caldrà projectar un ascensor inclinat per obtenir una connexió directa i senzilla que es vegi des de carrer dels Nois Buxó i que des de dalt la plaça sigui un edifici pèrgola mirador.

El parc fluvial del riu Ripoll: un parc de parcs

El Programa, doncs, defineix el parc fluvial del riu Ripoll com un parc de parcs. És a dir, com un espai on conflueixen el parc agrari amb el parc empresarial i el parc natural amb el parc del coneixement. Es tracta d’una proposta ambiciosa i que es durà a terme a través de les actuacions següents:

 • Crear una oficina tècnica del Ripoll
 • Connectar la ciutat amb el barri de Torre-romeu
 • Redactar un projecte de consolidació i rehabilitació del Molí d'en Torrella
 • Elaborar un projecte per retrobar les traces de la sèquia Monar i rehabilita-la
 • Fer les obres necessàries per connectar la B-124 fins al Molí d'en Font perquè s’hi pugui anar a peu i amb bicicleta
 • Obrir un vial públic des del camí de Can Quadres fins al Ripoll
 • Fer les obres necessàries per allargar el camí de Nostra Llar fins al camí de Can Quadres
 • Fer miradors a la ronda de Maria Gispert
 • Fer millores per accedir-hi millor des de la ronda Santa Maria, des de Sol i Padrís i del camí des de ronda de Maria Gispert fins a Sant Vicenç de Jonqueres
 • Redactar un Pla especial per ordenar l'equipament tecnològic de Ca la Paula i un altre per la zona de Can Grau
 • Elaborar un projecte de residència d'estudiants i per fer un ascensor inclinat a la zona del parc del Taulí
 • Construir noves passeres al riu
 • Elaborar un Pla especial per a la zona central del Ripoll
 • Ordenar la zona del Prat Vell i construir un pas de fauna al molí de l’Amat

Segona gran actuació per dignificar el parc

Aquest és el segon gran pas per millorar l’entorn del riu Ripoll, 25 anys després que es concretessin les primeres grans actuacions per recuperar el curs fluvial i el seu entorn. El disseny d’aquelles actuacions va començar l’any 1986 quan l’Ajuntament va publicar el llibre L’ordenació del Ripoll a Sabadell, que proposava, entre altres idees, reduir el sòl industrial i el sistema viari al parc fluvial, crear-hi àrees d’espai públic, regular-ne l’horta, a més de definir el cabal i la protecció del sòl, les terrasses i els talussos.

Les propostes es van incorporar al Pla general d’ordenació urbana del 1993 i el Pla director del Ripoll va assentar les línies mestres per transformar el Parc fluvial de Sabadell. El 1996 es va crear l’Oficina Tècnica del Riu Ripoll, que va ser l’encarregada del canvi qualitatiu que es va produir amb l’execució d’obres com els col·lectors interceptors, les estacions depuradores, l’eliminació de diverses ocupacions a la timba del riu, la construcció de passos de fauna i la rehabilitació d’elements patrimonials.