La Comissió de Preus rebutja l’increment del 6,25% proposat per CASSA i dona la raó a l’Ajuntament. La Companyia d’Aigües de Sabadell accepta els criteris proposats pel consistori, que permetran mantenir el preu de l’aigua del 2015.

Sabadell continuarà tenint el preu de l’aigua amb la mateixa tarifa vigent a la ciutat des del 2015 i, per tant, el rebut de l’aigua tampoc s’incrementarà durant tot el 2018. Aquesta decisió ha estat possible després de gairebé dos anys de treball conjunt des de l’Ajuntament i la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) i on el consistori ha analitzat i auditat totes les despeses imputades a l’expedient tarifari.

“Des del Govern, fa mesos que analitzem i auditem les despeses vinculades a la despesa del servei d’aigua i, producte d’aquesta feina, s’han pogut aturar els augments proposats per la companyia i mantenir aquest 2018 el preu de l’aigua del 2015”, ha declarat Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat.

CASSA va presentar dues propostes d’expedient tarifari. Una primera, al desembre del 2017, amb un increment del 3,9% sobre el preu de l’aigua, però que no es va arribar a tramitar. Posteriorment, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aprovava incrementar en un 11,8% la tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta per mitjà de la xarxa pública Ter-Llobregat. Un increment que ja es preveia que podria afectar la propera revisió de l’expedient tarifari de Sabadell, ja que significava una pujada en el preu de la compra d’aigua a l’empresa ATLL, que és la que principalment subministra a Sabadell. Davant aquesta situació, CASSA retirava la proposta inicial i presentava un segon expedient tarifari, extraordinari, al febrer del 2018, que comportava un increment del 6,25% en el rebut.

Aquesta darrera proposta va ser debatuda en el Ple municipal del passat mes de març i el Govern la rebutjà per dos motius principals. D’una banda, perquè l’Ajuntament no havia finalitzat el treball de l’auditoria que permetia disposar de tota la informació sobre l’expedient tarifari. I, d’altra banda, perquè aquest increment de l’ATLL no era ferm, ja que el 21 de febrer el Tribunal Suprem ratificava la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segons la qual s’anul·lava l’adjudicació del contracte relatiu a la gestió de l’ATLL al consorci privat encapçalat per Acciona.

Així, Berlanga ha afirmat que “tal com vam dir al Ple el passat març, la sol·licitud d’augment del 6,25% era precipitada, perquè hi havia un litigi judicial sobre la concessió que subministra l’aigua en alta i no era prudent aprovar-la en aquells moments”. I per això ha afegit que “l’anul·lació cautelar d’aquest increment per part de l’ACA del passat mes d’abril i la resolució de la comissió de preus del passat 10 de maig que va denegar la proposta d’increment proposada per la companyia indiquen que teníem raó”.

L’Ajuntament, després d’analitzar i auditar les despeses vinculades al servei d’aigua, sempre ha considerat que no era necessari aquest increment si les despeses d’imputades a l’expedient tarifari es feien amb un criteri diferent del que s’estava aplicant.

És en aquesta línia que la regidora i consellera de representació municipal a CASSA, Glòria Rubio, manifestava que “el nostre deure és i serà la rigorositat i transparència en l’ús del diner públic i per això la nostra obligació i prioritat és fiscalitzar les empreses que fan un servei públic i és precisament fruit d’aquesta fiscalització que hem aconseguit mantenir el preu del rebut l’aigua i la companyia ha hagut d’acceptar el nostre plantejament i no incrementar la tarifa”.

Davant la manca d’acord, el consistori va elaborar un expedient rebutjant la proposta d’increment del 6,25%, de la companyia a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que resolgués. Ara, tal com es defensava des del consistori, la comissió de Preus de Catalunya ha rebutjat la proposta d’increment proposada per CASSA, donant així la raó al plantejament proposat pel Govern de la ciutat.

Per a Gabriel Fernàndez, regidor i conseller de representació municipal a CASSA, ha volgut destacar que “allà on som treballem quotidianament intentant en tot moment que les necessitats de tots els nostres veïns i veïnes siguin les nostres prioritats, i aquestes determinen el nostre comportament polític alhora de prendre decisions. Amb aquest nou expedient tarifari fem que CASSA, a diferència de les subministradores elèctriques, continuï millorant la seva responsabilitat social vers les famílies, especialment les més vulnerables que no poden assumir el cost d’un element essencial i fonamental com és l’aigua per garantir una vida digna”.

Finalment, l’Ajuntament i la companyia s’han emplaçat a començar a treballar el pressupost i la tarifa del 2019 de forma conjunta just després de l’estiu.