El Govern municipal té entre les seves prioritats la recuperació i la transformació de l’espai públic per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i redissenyar la ciutat per als propers anys

 

Cc9mFzZWoAETKKgPer això el pressupost del 2016 destina més de 68 milions d’euros a la transformació urbana, que faci possible una ciutat digna i ordenada que posi en valor la seva història i l’entorn natural. Bona part del pressupost, 47 milions d’euros, es destinarà al manteniment de l'espai públic, als equipaments municipals i a les polítiques de mobilitat urbana sostenible. Així com també, a la intervenció en els àmbits de les polítiques d’habitatge municipal (2,8 M €).

 

Inversions

Una part important del pressupost, 11 milions d’euros, serà per a inversions a projectes de ciutat, que iniciaran el desenvolupament de grans obres llargament reivindicades, com el parc del Nord o el parc de les Aigües, així com la transformació del solar del Vapor Cusidó i l’acabament de la plaça d’Espanya i les obres del passeig de la Plaça Major.

L’Ajuntament invertirà 100.000 euros a la primera fase d’arranjaments de camins i accessos al parc del Nord. Les obres es faran comptant amb la participació de veïns i entitats de l’àmbit. A aquesta inversió cal sumar els 150.000 euros que la Generalitat s’ha compromès a destinar per plantar 400 arbres després d’haver retirat les terres acumulades dins el parc.

El parc de les Aigües i la urbanització de carrer d’accés compten amb un pressupost de 340.000 euros, que permetran fer actuacions per adequar els accessos al parc. El Govern municipal proposa una actuació al parc que s’ajusta al criteri del tractament dels espais naturals amb propostes allunyades dels projectes faraònics que s’havien presentat fins ara i que es van prometre executar ja l’any 2010. Amb aquesta inversió es farà d’entrada un tractament suau del parc, amb plantació d’arbres i l’adequació d’algun espai d’estada.

El desenvolupament de la primera fase del Vapor Cusidó rebrà una inversió de 180.000 euros, que partirà de les propostes d’actuació que han presentat els veïns. Aquesta actuació permetrà ja l’ús d’un espai que fa més de 4 anys que està tancat.

La fase 2 de la urbanització de la plaça d’Espanya compta amb una inversió de 800.000 euros i es farà al llarg del 2016 i principis del 2017, seguint el projecte ja treballat amb el veïnat. Els treballs s’iniciaran així que es vagin alliberant espais afectats per les obres de l’estació. S’actuarà a la zona baixa de la plaça, on s’ubicarà el parc infantil i zones d’estada.

El pressupost inclou també 960.000 d’euros per fer front a les actuacions pendents en l’àmbit del passeig de la Plaça Major i el seu entorn.

Així mateix, el pressupost destina 300.000 euros a la transformació d’un eix cívic de la ciutat, concretament el format per la rambla d’Ibèria i la ronda de Ponent, coincidint amb la seva reobertura així que es posi en marxa el nou traçat dels Ferrocarrils. L’eix cívic preveu recuperar l’espai de vianants millorant el perllongament del carril bici i fent actuaciones per adequar l’espai viari i millorar les condicions de qualitat ambiental.

El tintent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, ha afirmat que “és a través de l’espai públic que podem transformar de forma notable la ciutat. Intentem treballar en molts punts per dignificar-los, sempre apostant per solucions assequibles econòmicament, efectives eficients. Aquestes actuacions ens permetran millorar també la qualitat de l’aire i la qualitat acústica de la ciutat, entre altres reptes ambientals que tenim plantejats”.

 

Planificació estratègica

Cc8YaivWoAAwo00Una part del pressupost, aproximadament 400.000 euros, es destinarà a l’elaboració d’estudis i treballs tècnics, que permetran fer aquest any una tasca de planificació, per definir les propostes d’actuació que es desenvoluparan durant la resta del mandat.

Per exemple, en aquesta línia està previst elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el Pla Local de Millora de la Qualitat de l’Aire i desenvolupar el Programa de Planificació Estratègica Territorial, estudis que es faran amb pressupost municipal i amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, els serveis municipals desenvoluparan l’Inventari de Patrimoni Municipal, el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), la primera fase de l’estudi d’Espais Oberts de Ciutat i un estudi sobre el planejament urbanístic vinculat a les activitats d’oci nocturn.

Així mateix, s’acabarà el Text Refós del Planejament General a través d’un nou sistema d’informació geogràfica que permetrà una millora substancial de les eines disponibles per a la gestió de les llicències tant dins com fora de l’Ajuntament.

Aquest esforç de planificació permetrà fer propostes generals per a tota la ciutat i actuacions concretes per desenvolupar a cada districte i serà la base d’un nou Pla General Municipal d’Ordenació de la ciutat, tal com marquen els Acords de Govern Municipal.

El pressupost també preveu destinar aquest any 2,5 milions d’euros a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), que ha suposat ja una primera tasca en el desenvolupament de la planificació futura de la ciutat. L’EDUSI és un projecte per optar a la convocatòria de cofinançament, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que preveu una inversió de fins a 20 milions d'euros en els propers anys en cas que s’aprovi, amb aportació del 50% del FEDER. L’EDUSI respon a tres eixos principals: Reiniciant Sabadell, Noves formes de governs per la cohesió social i Ciutat verda en xarxa.

Mapa d'inversions de l’àrea de Territori i Sostenibilitat