Es proposa equilibrar les ordenances segons la capacitat econòmica de les persones, no incrementar els preus en els àmbits de Serveis Socials i Educació i un increment de l’1% per a la resta

CR6Gzn6WoAACOEg.jpg largeEl Ple municipal va aprovar inicialment ahir en sessió extraordinària la proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2016. L’aprovació ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern (ERC i La Crida), Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell. Els grups municipals del PSC, CiU, Ciutadans i PP hi han votat en contra.

La proposta d’ordenances fiscals es fonamenta en el principi de contribució segons la capacitat econòmica dels ciutadans i ciutadanes. És per això que s’ha buscat, dins el que permet el marc legal, una fiscalitat municipal més justa, progressiva i redistributiva, alhora que fomenta la igualtat d’accés als serveis públics i atén els col·lectius més vulnerables, que són la màxima prioritat per al govern municipal.

Així, es proposen uns tipus, tarifació social i un sistema de beneficis fiscals que cerquen la protecció o defensa dels col·lectius amb més necessitats, ja sigui des de l’àmbit social, laboral o residencial; i que alhora volen fomentar àmbits com l’ocupació, l’estabilitat laboral i una emprenedoria responsable, l’eficiència energètica, l’educació i la investigació.

En línies generals, s’ha buscat poder desenvolupar les línies estratègiques del govern municipal no només amb polítiques de despesa, sinó també amb la política d’ingressos, tot cercant l’equilibri entre la despesa pública i la solvència. Per això, es proposa un increment moderat d’un 1% de les ordenances per al 2016, amb l’excepció dels àmbits de Serveis Socials i Educació i la introducció de nous beneficis dirigits a actuar en aquests sectors. Cal tenir en compte que els ingressos per tributs i preus públics representen un 50% del total dels ingressos municipals.

Aquest increment de l’1% s’aplicarà, per exemple, en l’impost sobre activitats econòmiques, la taxa de residus, la taxa de guals o la taxa d’estacionament a la via pública (zona blava).

En el cas de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), com que per a l'any 2016 està prevista una actualització dels valors cadastrals de la ciutat del 10%, per minimitzar l’impacte d'aquesta actualització s'ha fet una rebaixa en el tipus de l'IBI, que comporta un increment final de l'1%.

Per a més informació detalladada sobre la proposta d'ordenances visiteu la web de l'Ajuntament.

Diàleg amb la ciutadania

Amb l’objectiu de fomentar la implicació de la ciutadania en les diferents àrees de la gestió municipal i de donar un nou pas endavant en el procés per establir nous mecanismes de participació, el govern municipal ha impulsat les darreres setmanes una sèrie de presentacions obertes de les ordenances.

Les sessions s’han portat a terme als diferents districtes amb un doble objectiu: d’una banda, informar els ciutadans i ciutadanes sobre què són les ordenances, què impliquen i el retorn que tenen per a la ciutat, així com exposar els trets fonamentals de la proposta d’ordenances per l’any 2016.

D’altra banda, les presentacions volen contribuir a la participació, ja que a partir del coneixement de la proposta, els ciutadans i ciutadanes tindran més dades per poder fer aportacions i suggeriments durant el període d’al·legacions que s’obre després de l’aprovació inicial al Ple i abans que la proposta s’aprovi de manera definitiva.