Els Consells de Districte no es constituiran amb el nou Ajuntament, pendent del que determini el nou Reglament de Participació

 

El passat Ple municipal va aprovar per unanimitat el Pla Estratègic de Participació de Sabadell, després d’un període en què la ciutadania, les entitats  i les diferents formacions polítiques han participat en la seva elaboració. La seva confecció respon als compromisos marcats al Pla de Mandat i recull les línies estratègiques, els objectius i les accions entorn les polítiques de participació.

Un dels objectius principals d’aquest Pla és la creació de nous àmbits de participació, presencials o virtuals, que afavoreixin la interrelació entre la ciutadania, les entitats i l'administració. El Pla Estratègic promou els valors de la participació activa, ciutadania, la democràcia, el respecte, el debat i el consens entre els veïns i veïnes.

A més, el Pla incorpora el desenvolupament de processos participatius sobre l'espai públic, serveis comunitaris i equipaments, promovent la implicació de la ciutadania que habitualment no està acostumada a intervenir en els afers de la ciutat. En la mateixa línia, el pla regula el funcionament dels espais de participació, ja siguin territorials, sectorials i taules de treball.

 

Eixos del pla estratègic

Els tres eixos principals en que està estructurat el nou Pla Estratègic de Participació són:

  • Transparència i ètica de l’administració per a la participació ciutadana. L’objectiu és reforçar les dinàmiques de transparència i els criteris de funcionament ètic de l’Ajuntament.
  • Millora dels processos i espais de participació,  per establir un estàndard de qualitat en la realització de processos participatius i fer evolucionar els espais de participació cap a lògiques més obertes, flexibles i de major impacte en l’agenda municipal.
  • Foment de la cultura participativa en l’administració i la ciutadania. Es vol aprofundir en la generació de la cultura participativa, en particular de la deliberació i col·laboració en la presa de decisions i el seu impuls, tant dins de l’administració com entre la ciutadania.

 

Desapareixen els Consells de Districte

El passat Ple va aprovar també la derogació del Reglament Municipal dels Consells de Districte, uns òrgans que avui dia són considerats caducs tant per la ciutadania, com per les entitats i els partits polítics. Si bé en els seus inicis van tenir utilitat, ara han passat a ser òrgans informatius de l’activitat municipal, però no pas òrgans de veritable participació. El reglament dels Consells de Districte, va ser aprovat l’any 1997 i modificat al 2017 i des de llavors ha estat l’únic referent com a canal formal de participació ciutadana territorial.

El mateix Pla Estratègic preveu que a l’inici del proper mandat no es constituiran els Consells de Districte i que s’obrirà un període màxim de dos anys per elaborar, el nou Reglament de Participació Ciutadana.