Comença l’elaboració d’aquest document amb l’objectiu enllestir-lo abans de l’estiu

 

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procés per elaborar el Pla Estratègic Municipal de Participació, aprofitant la concessió d’un ajut tècnic per part de la Diputació de Barcelona, referent municipal en l’àmbit de la participació ciutadana. La confecció d’aquest document respon als compromisos marcats al Pla de Mandat 2016-2019 i recollirà les línies estratègiques, els objectius i les accions que guiaran les polítiques de participació de l’Ajuntament els propers anys. Es preveu que aquest document sigui un referent per promoure la implicació de la ciutadania en la gestió dels afers públics i que compti amb les aportacions de la ciutadania, els tècnics i les tècniques municipals i l’equip de Govern.

La regidora de Participació, Glòria Rubio, considera que l’elaboració d’aquesta nova eina s’emmarca en els principis fonamentals que informen sobre l’acció de l’Ajuntament de Sabadell, ja que "el foment de la participació és present, juntament a l’impuls d’una nova governança i la recuperació de l’ètica pública, en la gestió del conjunt de les polítiques municipals. Això és així d’acord amb els criteris de transparència i rendiment de comptes, el foment de bones pràctiques, la formació de personal contra la corrupció i l’elevació dels actuals estàndards de qualitat democràtica d’aquest equip de Govern."

 

Objectius

Un dels objectius del Pla és la creació de nous àmbits, presencials o virtuals, que afavoreixin que la ciutadania, les entitats i l'administració es coneguin i estableixin relacions entre si. El Pla Estratègic afavorirà la participació i promourà els valors de la ciutadania, la participació activa, la democràcia, el respecte, la tolerància, el debat i el consens entre els veïns i veïnes.

Dins aquest punt, el nou document preveu fomentar el sentiment d'implicació i estimació per la ciutat, el districte o el barri; alhora que reforçarà els llaços d'identitat, el sentiment de pertinença i la cohesió social.

El futur Pla incorpora el desenvolupament de processos participatius sobre l'espai públic, serveis comunitaris i equipaments, promovent la implicació de la ciutadania que habitualment no està acostumada a intervenir en els afers de la ciutat. En aquest sentit, el pla regularà el funcionament dels espais de participació, ja siguin territorials, sectorials i taules de treball.

 

Metodologia

A hores d’ara s’ha iniciat la fase de contextualització amb el personal tècnic municipal i l’equip de Govern. Així mateix, entre els mesos d’abril i maig s’engegarà la fase deliberativa amb sessions obertes a la ciutadania en cada districte perquè tothom emeti la seva opinió o formuli suggeriments. A la vegada, també es faran sessions de treball amb els diferents grups municipals. Abans de l’estiu es preveu tenir una proposta del Pla Estratègic.

 

Presentació procés Pla Estratègic de Participació