L'Ajuntament edita la Guia Tributària per facilitar tota la informació sobre els principals impostos i taxes a més de les bonificacions i incentius fiscals

C3M8q7TWQAE2Lv2Tot coincidint amb l'inici del període de pagament voluntari dels primers tributs, l'Ajuntament de Sabadell ha editat, per distribuir a tots els domicilis, més de cent mil exemplars de la nova versió de la Guia Tributària on, a més d'informar dels terminis i llocs de pagament dels diferents tributs municipals, facilita tota la informació sobre bonificacions, exempcions i tarificació social ja implantades a les ordenances.

La gran novetat, però, és el Pla de Pagament Personalitzat, una forma de pagament flexible de tots els tributs anuals (IBI, vehicles, residus, guals) en una sola quota. Permet triar un pagament fraccionat ajustat a les necessitats de cada contribuent: mensual, bimensual, trimestral, semestral o pagament únic.

Sigui la modalitat que sigui l'escollida pel contribuent, no hi ha interessos ni pagaments inicials, es pot tramitar per Internet i, un cop fet, la persona s'oblidarà de tràmits ja que es prorroga de forma automàtica. L’única condició és que la quota escollida no sigui inferior als 10 €.

També en la línia de fomentar el pagament, el consistori la vol fer extensiva per pagar els deutes que el contribuent pugui tenir amb l'Ajuntament. En aquest cas, però, caldrà que les fraccions no siguin inferiors a 50 € mensuals.

 

La informació dels tributs de forma més clara i entenedora

Seguint el format que ja es va posar en marxa l'any passat, la Guia, a més d'informar dels deutes tributaris, inclou la informació de l'exposició pública dels padrons, de la domiciliació dels rebuts i de les principals bonificacions o exempcions a què la ciutadania té dret. Destaquen especialment les novetats introduïdes a les ordenances del 2017.

Així, una altra de les novetats d'enguany són els llocs de pagament on, a més de les entitats bancàries, l'oficina d'atenció tributària o els caixers automàtics municipals, situats al Servei d'Atenció al Ciutadà o a la Policia Municipal, s'incorpora també la possibilitat de pagament per telèfon mitjançant targeta bancària.

Per a Albert Boada, regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, totes aquestes novetats mostren una "clara voluntat del Govern de treballar per una administració tributària més justa, eficient, transparent" i en aquest sentit considera que "la Guia és una bona eina per explicar les opcions de què disposem i que anem introduint per facilitar el compliment dels nostres deures tributaris".

 

L’Atenció Tributària es trasllada al Servei d’Atenció Ciutadana

Amb l’objectiu de facilitar la informació a la ciutadania, es farà també un canvi d'ubicació de l'Atenció Tributària, ja que, a partir de l’1 de febrer, es traslladarà al Servei d'Atenció Ciutadana (c. d'Indústria, 10) per tal de millorar l'atenció a la ciutadania des d'unes instal·lacions que ja disposen de l'espai i els mitjans adequats. A més, a la nova ubicació es disposa d'un caixer automàtic per facilitar el pagament al contribuent

Tota la informació i detalls de la Guia Tributària