La regidora Glòria Rubio va presentar ahir el Pla Local de l'Habitatge (2019-2024), que s'elaborarà durant els propers mesos

 

"Des del govern municipal considerem imprescindible un nou Pla Local d’Habitatge que s’adapti al canvi de bona part del marc normatiu en polítiques d’habitatge i a la necessitat de donar sortida a l’emergència habitacional", ha afirmat la regidora d’Habitatge, Glòria Rubio. També s’ha expressat en el sentit que "com a repte estratègic ens proposem garantir que tota la ciutadania pugui disposar d’un habitatge digne. Aquest Pla ha d’acabar amb l’habitatge com un bé especulatiu i consolidar les polítiques d’habitatge a partir de la seva funció social."

 

Un Pla en tres fases i un procés participatiu.

El Pla es concretarà en les tres fases. La primera, que es preveu tenir enllestida abans de l’estiu, inclourà una diagnosi de la situació de Sabadell en matèria d’habitatge, amb la intenció que aporti valor afegit a la informació i documentació analitzada de forma quantitativa i qualitativa. Un dels elements més rellevants és que inclourà un procés participatiu obert a la ciutadania en general, a persones i col·lectius que treballen en habitatge i, finalment, a persones expertes. En definitiva, es tracta de recollir el màxim d’aportacions des de diferents fronts per ajudar a tenir una radiografia real i del moment de com es troba l’habitatge avui a la nostra ciutat.

La segona fase proposarà un pla d’acció, que haurà d’incloure la coordinació i el desenvolupament dels objectius, les estratègies i una proposta concreta. I, pel que fa a la tercera fase, permetrà redactar un document de síntesi que reculli les principals conclusions de les fases 1 i 2. El Pla s’exposarà públicament i, en principi, estarà aprovat pel Ple municipal abans del final d’any, moment en què s’enviarà a la Generalitat de Catalunya.

Per a Glòria Rubio, "l’objectiu del nou Pla és augmentar el parc públic de lloguer a Sabadell i impulsar mecanismes de seguiment de la propietat i de l’habitatge buit, perquè considerem que és la millor manera d’avançar cap a una política d’habitatge que tingui en consideració la ciutat actual i les persones que hi viuen."

Per aquest motiu el Pla fa una aposta ferma per estudiar totes les estratègies i els escenaris a fi que el lloguer sigui al centre de les polítiques d’habitatge i no pas l’habitatge de compra-venda.