El Pla, fruit de l’anàlisi i la participació, s’estructura en 8 eixos estratègics i planteja 28 objectius, 106 línies d’actuació i 292 indicadors de seguiment

ENLLAÇ AL PLA EN PDF

Definir polítiques públiques que contribueixin a una igualtat de gènere real i efectiva i a la no-discriminació de les persones LGTBI a Sabadell és el principal objectiu del Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI, 2018-2022. Presenta, ja d’entrada, un element innovador i és que integra dues perspectives: la igualtat de gènere, però també el treball pel respecte a la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

El nou Pla pretén integrar tant la perspectiva d’identitat de gènere com d’orientació sexual i afectiva, vetllant per un treball transversal i intersectorial que permeti avançar cap a la igualtat entre totes les persones.

Tal com ha explicat Míriam Ferràndiz,regidora de Drets Civils i Gènere, "volem que Sabadell sigui una ciutat lliure de sexisme, una ciutat que posi en el centre el dret a viure amb llibertat i igualtat. Des de la institució assumim el compromís a treballar per assolir l’eliminació de les violències masclistes, de gènere i la LGTBIfòbia, però cal fer-ho de manera col·legiada amb la ciutadania. Sabem que partim d’una societat on la desigualtat entre homes i dones és present en pràcticament tots els àmbits. D’aquí la complexitat del seu abordatge, ja que requereix d’una profunda transformació social, cultural i política."

L’elaboració del Pla s’ha portat a terme en tres fases: un compromís transversal i de lideratge per part de l’Ajuntament amb les polítiques d’igualtat; la fase de diagnosi per conèixer la situació pel que fa a les desigualtats existents i les oportunitats per desenvolupar-hi projectes; i el Pla d’Acció, que descriu línies d’actuació per assolir objectius establerts.

Amb tot, el Pla s’estructura en 8 eixos estratègics i planteja un total de 28 objectius, 106 línies d’actuació i 292 indicadors. Així mateix es comptarà amb mecanismes de seguiment i avaluació per garantir el seu desenvolupament.

 

Anàlisi i participació

Durant l’elaboració del document s’han combinat diferents mètodes i tècniques de treball per garantir una anàlisi acurada de la realitat i alhora facilitar i garantir la participació. S’han analitzat informes, documents, estadístiques, etc.; s’han realitzat entrevistes en profunditat a 11 persones clau en la promoció de la igualtat; s’han organitzat dos grups de participació –un amb personal tècnic municipal i un altre amb ciutadans i ciutadanes que s’ha impulsat en el marc de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, comptant amb persones a títol individual i representants d’entitats–; també s’han conformat dos grups de treball amb la Secció de Gènere, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament i s’han recollit més de 200 qüestionaris sobre les percepcions de la ciutadania. Així mateix, s’han mantingut reunions informatives i de treball amb els grups municipals.

 

Eixos estratègics

Tant la Diagnosi com el Pla d’Acció s’ha realitzat a partir de 8 eixos estratègics, dins els quals s’emmarquen els 28 objectius i les 106 línies d’acció. Pel que fa als indicadors, són propostes a tenir en compte i que podrien facilitar el seguiment i avaluació del grau d’acompliment del Pla. Els eixos estratègics són:

  • Compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual
  • Acció contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia
  • Diversitat i interseccionalitat
  • Visualització i participació social i política
  • Treballs i usos del temps
  • Coeducació i transmissió de valors igualitaris
  • Cultura, memòria història i comunicació
  • Salut i esports

Per garantir el desenvolupament i seguiment del Pla es constituirà una Comissió de Seguiment que coordinarà l’avaluació anual, vetllant per una mirada transversal i per la interlocució amb la ciutadania a través de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI. D’aquesta manera i anualment s’elaborarà un informe de valoració i es validarà la planificació anual de les accions que cal desenvolupar per assolir els objectius fixats.