El document “Cap a un altre model de menjadors escolars a Sabadell” és una anàlisi i una proposta per millorar la gestió dels menjadors escolars de la ciutat perquè siguin més sans, més sostenibles i més vinculats al territori

El grup de Sobirania Alimentària de la Crida per Sabadell va presentar ahir en roda de premsa un document que recull la feina feta juntament amb persones de la comunitat educativa (pares i mares, professorat, treballadors de menjadors) que analitza l'actual model de menjadors escolars. Arran d'aquesta anàlisi s’ha detectat una voluntat de canvi en diversos serveis de menjador de la ciutat, sobretot en els que formen part de la GUSEM (gestió unificada de menjadors).

L’actual sistema de gestió beneficia una sola empresa que no forma part del teixit econòmic local i quesovint ha estat denunciada per mala praxi des de diferents moviments socials. “Algunes pràctiques en algunes escoles de la ciutat així ho demostren”, afegeixen des del grup de Sobirania Alimentària. “A més, les actuals clàusules del conveni municipal que regeixen la GUSEM no prioritzen el consum de productes ecològics i de circuit curt, només ho apunten, ni dinamitzen l’economia local”.

Partint del dret bàsic a una bona alimentació a les escoles, el document proposa treballar de cara a unes noves clàusules de la licitació del servei de gestió unificada de menjadors (amb més criteris socials, ambientals i ecològics), l’autonomia dels menjadors escolars (amb projectes educatius de menjador propis, suport a les AMPA i fins i tot cuina pròpia) i la sensibilització social en sobirania alimentària i economia social i solidària.

“Cal tenir en compte que Sabadell està adherida a la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària, cal tenir-ho present a l’hora de redactar de nou la licitació“. El plec de condicions vigent acabava el setembre de 2016, prorrogat fins a setembre de 2018; per això es valora que ara és el moment de treballar per canviar-lo.

El document ja ha estat entregat a les regidories implicades en el servei de menjador. El desig del grup de Sobirania és que “treballin en aquest sentit, els menjadors escolars poden ser un motor de canvi per un sistema alimentari més local, més sostenible i més just”. A partir d’ara es donarà a conèixer la proposta a la resta de la comunitat educativa.

 

Xerrada sobre clàusules socials en els contractes de l'administració local

El grup de Sobirania Alimentària també va anunciar una xerrada que es realitzarà el proper dijous 23 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cívic de La Creu Alta. La xerrada, sota el nom 'Les clàusules socials en els contractes de l'administració local', serà a càrrec de Lluís Torrents, Director de Servei de Planificació i Innovació de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona.