Així mateix es proposa dedicar 20.000 euros a ajuda per a les persones refugiades, sumant-se així a altres iniciatives promogudes en aquest sentit pel món local de Catalunya

20262__54_a_11L’equip de govern municipal portarà al Ple del proper dijous una proposta de modificació pressupostària que permeti destinar 43.000 euros del fons de contingencia als ajuts menjador de 205 infants de la ciutat que han quedat fora de la convocatòria del Consell Comarcal i la Generalitat. Aquests 205 casos corresponen a infants que, segons criteris tècnics municipals, sí haurien de disposar d’aquest suport atenent a motius socioeconòmics. Així mateix, la modificació que es portarà al Ple preveu destinar 20.000 euros per donar suport a les persones refugiades. Aquesta acció se sumaria a altres iniciatives en aquest sentit promogudes pel món local de Catalunya.

En paraules del tinent d’alcalde d’Acció Social i Drets Civils, Gabriel Fernàndez, “la proposta és un acte de responsabilitat que mostra, una vegada més, el compromís més absolut del govern de Sabadell en la lluita contra l’emergència social i la defensa dels drets de les persones. A hores d’ara tenim a la ciutat 2.942 ajuts menjador concedits per la Generalitat i el Consell Comarcal, dels quals l’Ajuntament complementa una part important, però malgrat això hi ha 205 infants que, segons criteris socioeconòmics, tenen necessitat d’aquest ajut i que no l’han rebut”.

Els 43.000 euros permetran donar suport a aquests 205 infants, cobrint la totalitat o un percentatge del cost del menú, segons el cas. Es tracta d'infants atesos pels Serveis Socials Bàsics municipals als qual cal garantir l'alimentació bàsica. Procedeixen de famílies amb una situació econòmica greu, sense ingressos econòmics o amb ingressos molt reduïts i on hi conflueixen d'altres circumstàncies com problemes d'habitatge, de salut o de relacions familiars. Alhora, són casos sense xarxa de suport familiar.

Cal recordar que els ajuts menjador corresponen a una convocatòria pública dels Consells Comarcals i la seva principal dotació pressupostària és de la Generalitat de Catalunya. Són ajuts que els ciutadans i ciutadanes poden sol·licitar a través de les instàncies municipals. Aquest inici de curs 2015-2016 s’han tramitat a Sabadell un total de 4.690 sol·licituds. A hores d’ara, el Consell Comarcal ha aprovat 2.942 ajuts menjador per a la nostra ciutat. Un total de 1.291 sol·licituds han estat denegades, 439 sol·licituds mostren incidències quant a la informació d’hisenda i n'hi ha 18 que resten pendents de processar per part de la Generalitat. De les peticions denegades i/o pendents de comprovació per motius relacionats amb hisenda, 205 corresponen a infants que, per raons socioeconòmiques, sí haurien de rebre l’ajut.

Pel que fa als 20.000 euros del fons de contingència que el Govern municipal proposarà destinar a les persones refugiades, se sumarien al conjunt d’actuacions impulsades per l’Ajuntament per donar resposta a les necessitats d’aquestes persones, a través de les entitats especialitzades en aquest àmbit.