L'Alcaldessa va mentir al març sobre la inhibició del tresorer, que no es va formalitzar fins al mateix dia de la signatura del Decret i a petició del secretari de la corporació


 


Avui s'ha fet una segona reunió informativa de caràcter extraordinari sobre el seguiment del contracte de neteja i residus. Aquesta reunió s'ha convocat de nou a petició de la Crida davant les noves accions impulsades des de l'Ajuntament de Sabadell en relació amb la petició de fraccionament de 2'5 milions d'euros, sol·licitada per SMATSA.


 


Recordem que la presidenta de la comissió, Lourdes Ciuró de JxS, d'acord amb els grups municipals del PSC, Podemos i Ciutadans, van decidir no continuar amb el calendari de compareixences al mes de gener passat. El motiu al·legat va ser considerar que la demanda de la Crida de reactivar el procés a la Comissió Jurídica Assessora perjudicava els objectius de la comissió, qüestió que és absolutament compatible i a més es fa amb la voluntat d'ajudar a fer un seguiment més acurat i objectiu de tot el fons del contracte.


 


L'empresa ha de pagar el deute contret amb l'Ajuntament per serveis no prestats durant els anys 2015 i 2016 per valor de 2,5M€. Aquesta pràctica de menor prestació del servei, i per tant d'afectació a la neteja de Sabadell, ha persistit en el temps i cal per tant reclamar el retorn dels diners corresponents als anys 2017, 18 i 19. El Govern no ha aclarit si la seva voluntat política de reclamar aquests diners a l'empresa és ferma o si tenen intenció de deixar passar el temps a l'espera de les sentències, amb el perill que caduquin i no es puguin reclamar els diners dels serveis no prestats. En definitiva, la ciutat continuarà perdent en neteja i en diners.


 


En cap cas la Crida dubta de la capacitat tècnica i professional del personal municipal que ha elaborat l'expedient, ni tampoc de l'equip responsable de fer el seguiment i control del servei de neteja i recollida de residus. Lamentem però que pel mig hi ha hagut opacitat en relació amb qui assumia les tasques de Tresorer/a accidental en relació amb aquest expedient. Al ple ordinari del 3 de març l'Alcaldessa va afirmar públicament que, pel fet que aquesta persona formava part de la instrucció de la peça 28 del cas mercuri, s'havia inhibit d'intervenir en qualsevol assumpte relacionat amb SMATSA i hem pogut constatar que la seva inhibició es va fer formalment el mateix dia de la signatura de decret que concedeix el fraccionament a l'empresa, davant l'advertiment per part del Secretari de la corporació, essent així el màxim responsable durant tot el procés d'elaboració i avaluació d'aquest.


 


Vist l'expedient i l'agilitat amb què s'ha donat resposta favorable per part del govern municipal, considerem que s'ha assumit de manera imprudent un pla de viabilitat que no contempla les liquidacions futures i que caldria un estudi de viabilitat que garantís els pagaments i que donés tranquil·litat a la plantilla de treballadors i treballadores, i no com ha manifestat públicament el gerent de l'empresa, generant alarma dient que se'ls posa a l'abisme. En aquest cas i sempre, l'empresa ha de garantir la seva viabilitat per si sola, aportant garanties, qüestió que mancava des de l'inici del contracte l'any 2012


 


Des de la Crida seguirem vetllant perquè els processos de fiscalització i control del contracte amb Smatsa continuïn amb la mateixa intensitat. Després de molts anys de permissivitat i descontrol, durant l'anterior mandat es va fer una feina tècnica exhaustiva que va derivar en un seguit d'evidències i en les reclamacions anuals de què ara tractem. L'empresa ha de cobrar únicament pels serveis prestats, com qualsevol altre, i per això cal fermesa i voluntat política, no divagacions i processos obscurs.