Aquesta mesura incrementarà el problema de l’habitatge a la ciutat

 

El Govern de Sabadell ha denunciat avui que la modificació de la Llei 1/2000,d’enjudiciament civil, afavorirà els desnonaments exprés en situacions d’ocupació i incrementarà el problema de l’habitatge a la ciutat. “Fem un crit d’alerta i demanem al legislador que busqui solucions a les situacions que provoquen les ocupacions i que no obri noves vies per executar més desnonaments”, ha afirmat l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant.

Serracant ha recordat que el Congrés dels Diputats va aprovar la setmana passada una proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, per afavorir els “desnonaments exprés” en situacions d’ocupació. “Aquesta llei deixa molts marges d’interpretació i no aporta cap ajut per millorar les situacions vulnerables”, ha dit. I ha fet “una crida a aturar una modificació de la llei que perjudicarà més d’un miler de famílies de Sabadell, perquè pot obrir la porta a desnonaments exprés”.

El nombre d’habitatges ocupats, segons el Pla Municipal de l’Habitatge (PMH) a 31 de desembre del 2017, és de 1.111 i representen l’1,69 % dels habitatges de la ciutat. Les persones empadronades en habitatges ocupats, segons el Padró d’Habitants al final del 2017 són 3.353, que representen l’1,57 % de la població. D’aquests, el 37,84 % són menors de 15 anys. Sabadell té 22 blocs sencers ocupats, 41 blocs amb 2 o més habitatges ocupats, 138 cases unifamiliars i 95 habitatges ocupats del parc públic.

D’altra banda, el 91,45 % dels habitatges ocupats a Sabadell pertanyen a persones jurídiques –és a dir, entitats financeres, fons de titularització i immobiliàries, entre altres–. Finalment, segons del PMH, els habitatges buits a Sabadell són 6.896, que representen el 3,23 % dels habitatges de la ciutat. “No sé si som prou conscients de la irregularitat que hi hagi tanta gent vulnerable sense habitatge i que tinguem prop de 9.000 habitatges buits o ocupats a la ciutat”, ha destacat Serracant.

Per la seva banda, Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social, ha afirmat que aquesta modificació “criminalitza la pobresa i el fenomen de l’ocupació, posant d’excusa la lluita contra les màfies, i legisla des del tòpic i la por, sense cap rigor diagnòstic”. I ha destacat que “dificulta encara més la tasca dels professionals dels serveis socials i arriba, casualment, en plena bombolla immobiliària dels lloguers”.

Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, ha denunciat que aquesta proposició “genera molts

dubtes i incerteses, perquè no sabem si s’hi podran adherir els fons socials de les

entitats bancàries i perquè les persones que no han renovat el contracte de lloguer

poder ser desnonades”. I ha recordat que “ens preocupa molt la manca de garanties, perquè la modificació planteja un judici verbal que escurça el procés d’oposició de 20 dies a 10 i això genera indefensió a les persones que estan sent desnonades”.