L’impuls d’una nova governança amb criteris de transparència, ètica pública i participació, alguns dels principis que guien les actuacions

CoTqQ6WWgAAOh2Z.jpg_largeL’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, acompanyat pels tinents d’alcalde Joan Berlanga, Glòria Rubio i Marisol Martínez i diferents membres de l’equip de Govern, van presentar ahir el Pla de Mandat 2016-2019, el document marc que defineix l’agenda de prioritats del Govern per a aquest període i que estableix els temes clau que es compromet a impulsar.

El Pla es concreta al voltant de quatre principis clau: la transparència; la informació, comunicació i atenció a la ciutadania; el foment de la participació ciutadana i la intervenció comunitària. Principis que marquen l’actuació del Govern municipal i volen “recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes amb el seu Ajuntament”, en paraules de Juli Fernàndez.

A més, Fernàndez, ha destacat que “volem recuperar els valors del bon govern i l’ètica del servei públic. Volem promoure una cultura política que consideri la suma i la diversitat com una fortalesa”. I ha afegit que amb aquest full de ruta es dibuixa “la ciutat que volem construir amb l’acció transformadora del Govern, però que es construeix també dia a dia amb la implicació de la ciutadania en els afers públics, des del barri, i ho volem fer de la mà de la ciutadania i de les entitats”.

El document proposa 100 objectius estructurats en 3 eixos i 26 àmbits sectorials i es preveuen assolir fins a 816 actuacions desplegades en el Pla d’Actuació Municipal per al 2016.

 

Pla d’Actuació Municipal, 816 actuacions pel 2016

Seguint la mateixa estructura del Pla de Mandat, s’ha elaborat també el Pla d’Acció Municipal (PAM 2016), on es concreten ja les 816 actuacions que, responent als eixos i als objectius estratègics previstos en el Pla de Mandat, es preveu tirar endavant durant el 2016.

Aquest document permetrà a la ciutadania, a més de disposar de la informació de l’acció estratègica de govern, conèixer el grau de compliment de cadascuna d’aquestes actuacions.

 

150 actuacions que ja han començat a transformar la ciutat

També, i seguint aquesta mateixa estructura temàtica, des del Govern municipal s’han presentat les 150 accions fetes durant el primer any de mandat. Aquest document no recull tota l’acció de govern, sinó només aquelles integrades dins els objectius específics del Pla de Mandat.

 

Els drets socials: cohesió i equitat

El primer dels eixos prioritaris es centra en la defensa dels drets socials. El compromís del Govern amb la construcció d’una ciutat més justa i cohesionada, amb l’equitat i amb una acció social proactiva. El compromís amb el dret a l’educació, a la salut, a l’habitatge, al treball i a l ’accés a la cultura i a l’esport, però també el compromís amb els drets civils i de ciutadania, i el dret a la infància i a la vellesa.

Joan Berlanga, tinent d’alcalde d’Acció Social i Cultura ha destacat, en relació amb el primer any de mandat, que “com a Govern hem donat resposta a la urgència social, posant en marxa les accions més importants” i ha afegit, “però ara avancem repensant la ciutat i, en l’àmbit més social, garantint uns drets que han de permetre a les persones unes condicions de vida dignes que afavoreixin la cohesió social i permetin afrontar el futur de forma col·lectiva”.

Així, per exemple, es proposen accions per afrontar tant les situacions de vulnerabilitat com per prevenir les causes de les desigualtats. Entre algunes, es defineix el disseny d’un nou mapa educatiu escolar que inclogui l’educació postobligatòria, la promoció d’un pla per a l’èxit educatiu, la promoció dels estils de vida saludable, accions per posar al mercat els pisos buits, la promoció del lloguer social, el desplegament del Pla Estratègic d’Acció Social, la creació d’un nou circuit d’acollida a la població nouvinguda, destinar el 0,7% del pressupost a projectes de cooperació o la creació del consell de la infància de Sabadell.

També preveu la definició d’un projecte cultural de ciutat, la potenciació de l’emprenedoria cultural o la col·laboració més activa amb les entitats esportives, entre d’altres.

 

L’economia: innovació i cooperació

El segon dels eixos del Pla de Mandat posa l’èmfasi en el potencial de la ciutat en l’àmbit econòmic, en la indústria i en el comerç, així com en l’àmbit territorial pel que fa a la posició de la ciutat vers la comarca i l’entorn més immediat.

És per això que la tinenta d’alcalde de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez, ha destacat que “el Govern municipal treballarà des del compromís amb els nostres valors, per recuperar l’orgull de pertinença i generar il·lusió i confiança i per fer de Sabadell un referent a partir dels actius de la ciutat”.

Pel que fa a les propostes en aquest eix, es vol impulsar un nou Pacte Local per l’ocupació, un pla d’acció contra l’atur que fomenti l’ocupació de qualitat, es desenvoluparà un model econòmic sostenible amb la promoció del cooperativisme i l’economia social i solidària; la promoció d’un consum responsable o establint clàusules de compra pública ètica i sostenible, entre algunes de les mesures.

També s’impulsarà una estratègia compartida de promoció de la ciutat com a punt turístic.

 

El territori: planificació i sostenibilitat

El tercer dels tres eixos parteix de la premissa que la qualitat de vida s’ha de garantir també en el disseny de la ciutat, tot reduint les causes de la desigualtat i la pobresa ambiental. Així, Glòria Rubio, tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat ha afirmat que,  “volem un espai públic més digne i per això seguirem treballant en la recuperació de la ciutat, millorant la qualitat urbana i ambiental, reduint el consum energètic i promovent una mobilitat sostenible al servei dels vianants i ciclistes, potenciant el transport públic i gestionant un urbanisme a escala humana, on pugui participar tothom”.

En aquest cas, es defineix el desenvolupament d’un Pla de xoc per a la recuperació i manteniment de l’espai públic, amb accions que prioritzin també l’espai pels vianants i les bicicletes, la creació d’un Pla d’Acció per a l’Energia sostenible que redueixi el consum energètic i les emissions de CO2.

També es treballarà per la recuperació de les zones forestals i el manteniment del rodal i per l’impuls de l’activitat agrícola, ramadera i forestal, potenciant els productes agrícoles produïts als voltants de Sabadell.

Per últim el Pla de Mandat defineix també quins són els instruments per portar-ho a terme i, en aquest sentit, fa una aposta per un ajuntament eficient i proper, al servei dels ciutadans i les ciutadanes; amb una organització adaptada a les necessitats de la ciutat, amb una gestió eficient dels recursos econòmics, i un ús de les tecnologies adequat a un entorn digital.

Finalment, Fernàndez, ha volgut deixar de manifest que, “sabem on anem i aquest és el compromís públic on queden fixades les línies d’actuació del Govern de Sabadell, del qual la ciutadania ha d’exigir informació i, també, el seu compliment”.

 

Gran èxit d'assistència a l'Audiència Pública

Ahir a la tarda, la sala de la Biblioteca del Sud es va quedar petita a l'Audiència Pública que es va realitzar per tal de presentar el Pla de Mandat a entitats, associacions i ciutadania en general.

Més d'un centenar de persones van assistir a l'acte i van poder fer preguntes, presentar suggerències o plantejar problemàtiques a tenir en compte en aquest Pla.