L’Ajuntament impulsa una sèrie de mesures per fomentar el desplegament de la normativa i evitar talls de subministrament

4-0-0-0-7-1Davant la situació que s’està vivint arreu en relació amb la pobresa energètica i la detecció de talls de subministrament a famílies en situació de vulnerabilitat social a Sabadell, el Govern municipal insta les companyies subministradores de llum i gas perquè compleixin la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Una normativa aprovada aquest estiu i que a hores d’ara s’està incomplint. Així mateix, amb la voluntat de continuar avançant en la lluita contra les desigualtats, l’Ajuntament impulsarà una sèrie de mesures per fomentar el desplegament de la Llei, per donar la màxima informació i atenció a la ciutadania afectada i evitar talls improcedents de subministrament.

El Principi de precaució no s’està aplicant per part de les companyies

La Llei 24/2015 contempla l’anomenat Principi de Precaució, aspecte clau de la llei que determina els circuits i protocols. Aquest principi obliga a les companyies a informar els serveis socials municipals abans de fer qualsevol tall de subministrament. Un cop fet aquest pas les companyies han d’esperar un informe que determini si la família està o no en risc d’exclusió residencial. Si la família es troba en situació de risc, l’empresa no pot fer el tall. A hores d’ara aquest preavís als serveis municipals no s’està produint, amb el conseqüent incompliment dels paràmetres establerts per la llei. Degut a aquest incompliment per part de les companyies, els serveis municipals no poden continuar amb l’execució i desplegament de la llei.

Protocol alternatiu per a pressionar per al compliment de la llei

De manera alternativa la Regidoria d’Acció Social ha posat en marxa un Protocol alternatiu per atendre les famílies en situació de pobresa energètica, amb el doble objectiu de fer complir la llei i de no vulnerar els drets dels ciutadans. Entre d’altres, aquest protocol preveu les següents mesures:

  1. Informar i orientar a les persones que es troben en risc de patir un tall de subministrament i que es poden acollir a la llei.
  2. Demanar a la companyia que anul·li el tall de subministrament, ja que aquest vulnera la llei, una acció que es realitzarà amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
  3. Ajudar a l’usuari a posar una reclamació per a iniciar el procés sancionador a la companyia a través de l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor), sempre i quan el consumidor ho vulgui i ho necessiti. Paral·lelament el govern municipal està estudiant la posada en marxa d’un procés sancionador propi de l’Ajuntament de Sabadell.
  4. Elaboració d’informes de situació d’exclusió de risc residencial per presentar a les empreses subministradores un cop s’hagin produït els talls de subministrament. Aquests informes s’haurien de realitzar, segons la llei, a petició de les empreses subministradores i abans de realitzar-se el tall, però l’Ajuntament els realitzarà encara que l’empresa no els estigui demanant.

Dispositiu d’atenció a la pobresa energètica

L’Ajuntament de Sabadell posarà en marxa a partir del proper dia 21 de desembre un dispositiu específic per atendre les persones en risc de pobresa energètica. El dispositiu s’ubicarà provisionalment a l’edifici central de la Regidoria d’Acció Social (Rambla 22). Per ser atès caldrà demanar cita prèvia a través del telèfon 93 745 31 44, on s’informarà de la documentació necessària i es donarà hora per a fer la visita.

D’acord amb el nou protocol, el dispositiu tindrà l’objectiu d’informar, orientar i ajudar a les persones que hagin patit un tall de subministrament o que estiguin en risc de patir-lo. El nou protocol farà servir les diferents eines que té l’Ajuntament per a fer complir la llei.

Malgrat tot això, cal dir que no es pot garantir l’anulació dels talls de subministrament en tots els casos. Si l’empresa no compleix la llei, l’Ajuntament emetrà una prestació d’urgència per tornar la llum a la família, un fet especialment important durant l’hivern, en què s’arribarà a temperatures especialment baixes. Aquest últim recurs implica que seran els diners de tots els contribuents els que s’hauran de destinar de manera solidària a fer front un incompliment de la llei per part de les empreses.

Persones que es poden acollir a la llei

  • 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles. – 1.138,24€
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona). – 1.422,80€
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. – 1.707,36€